Färre särskilt utsatta områden enligt polisens bedömning

By on 14 oktober, 2021
Arkivbild

Polisen skapar kontinuerligt lägesbilder av hur kriminella påverkar lokalsamhället och utsatta områden. Polismyndighetens bedömning är att det totala antalet utsatta områden har ökat något men att antalet särskilt utsatta områden har minskat.

Sammanlagt bedömer nu polisen att 61 områden är utsatta, jämfört med 60 områden vid lägesbilden 2019. Enligt polisens kommande lägesbild är det tre nya områden som har tillkommit och två områden som inte längre bedöms som utsatta.

Antalet särskilt utsatta områden, det vill säga områden där den kriminella påverkan är som störst, har minskat till 19, jämfört med 22 i lägesbilden 2019.

Stabil utveckling

– Utvecklingen i de utsatta områdena är överlag stabil och förändringarna jämfört med vår förra lägesbild är små och även om det är några områden som tillkommer som inte tidigare har bedömts som utsatta är det utmaningar som polisen har känt till och har arbetat med, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som tar fram lägesbilden i dialog med samtliga 95 lokalpolisområden.

Polisen skapar återkommande lägesbilder över hur den kriminella påverkan ser ut i lokalsamhället för att på egen hand och tillsammans med andra aktörer kunna sätta in insatser och förebygga brottslighet. 2021 ingår det även som ett uppdrag i Polismyndighetens regleringsbrev att polisen ska uppdatera lägesbilden över utsatta områden och redovisa den för regeringen senast den 1 december.

Arbetet med att färdigställa lägesbilden pågår fortfarande och när den är klar kommer polisen kunna fördjupa resonemangen.

– Generellt kan vi redan nu se att majoriteten av de utsatta områdena går i positiv riktning. Ett genomgående mönster är att Polismyndighetens möjligheter att verka i områdena ytterligare har förbättrats sedan vår senaste bedömning 2019, säger Linda H Staaf.

Fakta förändringar i polisens bedömning

Följande områden har tillkommit som utsatta:

  • Fisksätra (lokalpolisområde Nacka) bedöms nu vara utsatt område
  • Grantorp/Visättra (lokalpolisområde Huddinge) bedöms nu vara utsatt område
  • Sigtuna/Valsta (lokalpolisområde Sollentuna) bedöms nu vara riskområde

Följande områden bedöms inte längre som utsatta:

  • Rannebergen (lokalpolisområde Storgöteborg Nordost)
  • Klockaretorpet (lokalpolisområde Norrköping)

Följande utsatta områden har haft en tydlig utveckling åt det positiva hållet:

  • Gårdsten (lokalpolisområde Storgöteborg Nordost), tidigare riskområde, bedöms nu som utsatt område
  • Tynnered/Grevegården/Opaltorget (lokalpolisområde Storgöteborg Syd), tidigare särskilt utsatt område, bedöms nu som riskområde
  • Karlslund (lokalpolisområde Landskrona), tidigare särskilt utsatt område, bedöms nu som riskområde
  • Araby (lokalpolisområde Växjö), tidigare särskilt utsatt område, bedöms nu som riskområde

Följande områden har haft en utveckling åt det negativa hållet:

  • Kronogården/Lextorp/Sylte (lokalpolisområde Östra Fyrbodal), tidigare utsatt område, bedöms nu som riskområde

Sverige
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login