Färsk statistik från UC: Den positiva trenden tycks vara bruten

Av på 7 december, 2020
Arkivbild.

Färsk statistik från UC för november månad visar att den tidigare positiva trenden bland företagskonkurser i landet tycks vara bruten. Konkurserna i flera branschsegment ökar i november månad, vilket påverkar den totala årssummeringen i fel riktning.

UCs statistik för november månads indikerar på ett trendbrott. Den positiva konkursutvecklingen UC har sett sedan i våras tycks inte fortsätta nu när årets näst sista månad summeras. Konkurserna inom hårt utsatta branscher ökar, där ibland hotell- och restaurangbranschen (+12%), transportbranschen (+26%) men även partihandeln (+16%). Konkurserna inom byggindustrin samt detaljhandeln minskar dock. Konkurserna sammantaget i hela landet minskar med 4 procent i november månad jämfört med samma månad i fjol

-Under 2020 såg vi kraftiga konkursökningar inom vissa branscher under mars, april och maj. Då gick många redan svaga bolag i konkurs. Fram tills idag har vi sett en återhämtning bland konkurserna, men nu tycks den positiva trenden vara över. Även om läget är tufft just får vi inte glömma att pandemins ekonomiska effekter har begränsats till relativt få branscher. Ekonomin som helhet har klarat sig ganska bra. Exportindustrin och tjänstesektorn går förhållandevis bra och stödpaketen verkar ha hjälpt företagen, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Dyster prognos för stora branscher om trenden håller i sig
Hotell- och restaurangbranschen och transportbranschen har påverkats hårt av de restriktioner och rekommendationer som i omgångar har beslutats från myndigheter under året. Branscherna är konjunkturkänsliga och är beroende av att människor rör sig ute på ett sätt vi rekommenderas att inte göra just nu. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökar med 12 procent i november, jämfört med november i fjol. Inom transportsektorn ökar konkurserna i november med 26 procent, jämfört med samma månad i fjol.

-Restaurangbranschen står inför sin mörkaste tid någonsin. Julborden brukar finansiera restaurangerna långt in på våren. Utan julbord riskerar många restauranger att stå tomma. Många företagare har trollat med knäna under lång tid för att få sina företag att hålla ihop. Personal har permitterats och i somras gick omsättningen upp något för många krögare. Nu står hela branschen inför en mycket stor påfrestning och konkurserna kommer med all sannolikhet att öka inom hotell- och restaurangbranschen, kommenterar Richard Damberg.

-Transportbranschen gynnas av att vi e-handlar och beställer paket i allt högre grad. Men branschen innehåller också mindre taxiåkare anslutna till en växel. De företagen har svårt att skära i kostnaderna. När affärsresandet helt har upphört och krogbesöken likaså upplever taxibranschen en mycket svår tid.

Branscher som däremot står sig bra och troligen kommer att klara ett trendbrott med ökat antal konkurser är detaljhandeln och byggindustrin. Konkurserna inom detaljhandeln minskar med två procent i november, inom byggindustrin minskar konkurserna med tre procent i november, jämfört med samma månad i fjol. Under året har vi sett att många ställer om och erbjuder shopping online i större utsträckning, där hemkörning är ett bra alternativ i dessa tider. Många har även passat på att renovera hemma, vilket kan ha haft en positiv inverkan på byggindustrin.

– Årets julhandel står för dörren och Black Friday har precis slagit alla rekord med råge. Fler grupper har hittat till e-handeln. Pandemin har inte drabbat hushållens plånböcker. Tvärtom har huspriserna och aktiemarknaden gått upp. Industrin och tjänstesektorn har också klarat sig bra och varslen ligger på förhållandevis låga nivåer. Det gynnar de större detaljhandelsföretagen med väl utbyggd e-handel. Spel, elektronik och leksaker blir vinnare i jul. Byggföretagen har inte upplevt någon konkursökning alls under 2020. Boendet har blivit än viktigare under pandemin och många småföretagare inom bygg har haft mycket att göra med om och tillbyggnader hos privatpersoner, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC som ingår i Enento Group.

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: UC

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in