Färska räkor ska vara färska

Av på 4 september, 2021
Bild, Yvonne Norlén

Fiskbranschens Riksförbund anser enligt nuvarande tillgänglig information och med stöd i våra branschriktlinjer att räkor som genomgått behandling genom förvaring i lake, inte kan saluföras som ”färsk” räka särskilt eftersom produkten saluförs i lösvikt skild från sin förpackning. Det är viktigt att tillsatser som konserveringsmedel deklareras och är tydligt redovisat för konsument.

Fiskbranschens Riksförbund med medlemmar inom hela den blå livsmedelskedjan ger ut branschriktlinjer för svenska marknaden av sjömat. Branschriktlinjerna godkänns också före publicering av Livsmedelsverket. Sjömat är en uppskattad och näringsrik råvara. Det gör att branschriktlinjerna inom sjömat har extra stor betydelse inte bara för de som köper och säljer produkterna, utan speciellt för att konsumenten skall ha möjlighet att göra ett medvetet val.

I branschriktlinjerna definieras vad som betecknas som ”färsk”, se sid 10. Vi anser utifrån denna definition att räkor som har genomgått behandling genom förvaring i lake inte kan betecknas som ”färsk”. Produkten färsk räka är en vedertagen produkt på svenska marknaden där räkan kokats med salt på båten med skal.

Fiskbranschens Riksförbund ser allvarligt på om produkter är felmärkta på marknaden och har därför en egen grupp som arbetar med ärenden som vi får till oss kring märkning och lagstiftning.

Räkor som lagts i lag för att öka hållbarheten är en produkt som har vissa fördelar, däremot är det viktigt att produkten saluförs med rätt märkning, samt att korrekt information tillhandahålls till konsument. Eftersom produkten har sålts över disk på samma sätt som ”färska” räkor är det speciellt viktigt med en tydlig särskiljande märkning.

Fiskbranschens Riksförbund arbetar nu tillsammans med och i dialog med berörda myndigheter och branschaktörer i frågan. De branschriktlinjer som Fiskbranschens Riksförbund tagit fram och som nyligen godkänts är ett viktigt verktyg som kommer vara till stor nytta i arbetet för att säkerställa en korrekt och tydlig produktinformation. Det nu uppkomna ärendet visar hur viktigt det fortsatta samarbetet är för att skapa tydlighet på marknaden.

Sverige
Örebronyheter

Källa Fiskbranschens Riksförbund, Krishan Kent Ordförande

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in