Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden

By on 20 april, 2022
Arkivbild

I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten ”Så skapar vi socialt välmående bostadsområden.” Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.

Maria Wallin, sociolog och brottsförebyggande expert, ska på uppdrag av Fastighetsägarna GFR ta fram en bedömningsmall och handlingsplan för konfliktlägen, syftande till att öka personalsäkerheten i områden med långvariga kriminella konflikter. Bakgrunden är ett identifierat behov hos fastighetsbolagen att göra egna bedömningar (grönt/gult/rött) över risken för vapenvåld, för att kunna anpassa handlingsplaner och göra andra typer av aktiviteter för att öka personal- och boendesäkerheten.

I uppdraget ska Wallin även ta fram praktiska arbetsmetoder att bygga grannskap och social resistens i bostadsområden. Detta med syfte att förhindra nyetablering och att minska inflytandet från de lokala kriminella nätverken.

De organisationer som samarbetar med Fastighetsägarna GFR i framtagandet är: Ernst Rosén, Willhem, HSB Göteborg, HSB Mölndal, Alingsåshem, Göteborgslokaler, Gårdstensbostäder, Familjebostäder, Bostadsbolaget, Poseidon och Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningen i Göteborgs stad.

– Vi behöver kunna identifiera konfliktlägen och anpassa hur vi arbetar för att skapa största möjliga säkerhet för våra boende och medarbetare, säger Christina Heikel hos Fastighetsägarna GFR som projektleder.

– Det dödliga våldet måste få ett slut och tystnaden runt problematiken med de kriminella nätverken brytas, säger Maria Wallin.

Slutrapporten författas av Maria Wallin och kommer att presenteras i december 2022.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Fastighetsägarna GFR

You must be logged in to post a comment Login