Fastighetsmäklarna tror på oförändrade priser och fortsatt lågt utbud

By on 12 juli, 2017

Priserna på småhus och bostadsrätter står still under juli-september och lågt utbud kommer att påverka bostadsmarknaden mest. Den bedömningen gör Sveriges fastighetsmäklare, visar Mäklarinsikt, en återkommande medlemsundersökning från Mäklarsamfundet. 

Mäklarsamfundet samlar cirka 84 procent av landets fastighetsmäklare. I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får medlemmarna svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. Mäklarinsikt för det tredje kvartalet 2017 visar att lågt utbud fortsatt är det som påverkar bostadsmarknaden mest. 66 procent av de svarande menar att lågt utbud är det som kommer att påverka småhusmarknaden mest under det innevarande kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrättsmarknaden är 58 procent. Det låga utbudet har varit den dominerande påverkansfaktorn under lång tid, men andelen som gör bedömningen att lågt utbud är den viktigaste påverkansfaktorn har minskat med över 10 procentenheter sedan den förra undersökningen som avsåg det andra kvartalet. 

Det skärpta amorteringskravet som diskuterats under våren tycks ha fått genomslag i fastighetsmäklarnas bedömning av vad som kommer att påverka bostadsmarknaden mest under perioden juli-september. 58 procent av fastighetsmäklarna tror att bankernas restriktiva utlåning kommer påverka bostadsmarknaden mest under juli-september. 

– Vi har bostadsbrist i över 80 procent av de svenska kommunerna så det är inte förvånande att fastighetsmäklarna gör bedömningen att det är lågt utbud som kommer att påverka bostadsmarknaden mest framöver. Vi har en period av historisk hög prisutveckling bakom oss och nu tycks vi se en återgång till mer normala nivåer med en klar majoritet av fastighetsmäklarna som tror på oförändrade priser mellan juli och september, säger Ingrid Eiken Holmgren, VD på Mäklarsamfundet. 

Majoriteten tror på stillastående priser
60 procent av fastighetsmäklarna tror på oförändrade priser på både småhus- och bostadsrättsmarknaden under det innevarande kvartalet. Samtidigt menar 40 procent av de fastighetsmäklare som förmedlar småhus att priserna kommer öka under de kommande tre månaderna. 61 procent av småhusmäklarna bedömer att utbudet blir oförändrat under samma period. Motsvarande andel för bostadsrättsmäklarna är 57 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login