Felanvändning av spis främsta dödsorsak

By on 26 mars, 2023
Arkivbild

Köket förefaller vara den miljö där elbränder med dödlig utgång startar och den produkt som är den vanligaste orsaken till branden är spisen. Det visar en färsk studie som Elsäkerhetsverket genomförde under 2022.

Orsaken bakom en dödsbrand kan ibland vara svår att avgöra. För att förbättra kvaliteten på bedömningarna införde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en ny analysprocess 1 januari 2020. Med det nya arbetssättet ska orsaken bakom dödsbränder bättre kunna klargöras, så att andelen ”okänt” minskas. I samband med detta infördes ett nytt register över omkomna till följd av brand. Med tillgång till det nya registret har Elsäkerhetsverket haft möjlighet att djupare analysera brandstartsorsaker och omständigheter kring elrelaterade dödsbränder i bostäder.

– Det nya registret hjälper oss att förstå orsaken bakom dödsbränder vilket ger oss bättre möjligheter att jobba proaktivt, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Orsaker, den främsta orsaken till elbränder med dödlig utgång berodde på felanvändning av spis och spishällar, vilket orsakade 9-11 dödsfall. 5-7 personer omkom till följd av fel i utrustning. Av de som omkom till följd av fel i utrustning orsakades 4-6 av fel i produkter och en av fel i en fast installerad apparat (i detta fall en lysrörsarmatur).

– Vi på Elsäkerhetsverket gör bedömningen att fel i utrustning är en brandstartsorsak som till skillnad från felanvändning till viss del kan påverkas genom tillsyn eller marknadskontroll, fortsätter Mikael Carlson.

Godkända Spisvakter

Spisvakt med värmevakt och automatisk start ska för att vara godkänd testas och godkännas enligt standarden SS-EN 50615. Eftersom vi är leverantörer åt bl.a. kommuner vet vi sedan länge att spisvakter ska vara godkända enligt denna standard och uppfyller då dessutom gällande EU-standard, berättar Robert Kjellman från Dooman Teknik.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Dooman Teknik

You must be logged in to post a comment Login