Fellingsbro folkhögskola byggs om för att möta ökad efterfrågan

By on 23 maj, 2019
Bild från Fellingsbro Folkhögskolas Facebooksida

Verksamheten på Fellingsbro folkhögskola har de senaste åren vuxit med nya kurser. Det är på många sätt glädjande, men när deltagare och skolpersonal blivit fler har också trängseln i lokalerna ökat. För att komma till rätta med detta beslutade Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd den 22 maj om till- och ombyggnad av skolans verksamhet i Fellingsbro.

Med detta beslut ger vi deltagare och personal på folkhögskolan anpassade och ändamålsenliga lokaler där de kan studera och arbeta i enlighet med den verksamhet och den profil som skolan har, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

I dagsläget fungerar bland annat matsalen som samlingssal, och det är en ordning som ofta medför krockar mellan olika aktiviteter. När till- och ombyggnaden är klar kommer skolan att ha en modern samlingssal där tillgängligheten står i fokus, vilket till stor del eliminerar problematiken med krockar.

Det känns roligt att Fellingsbro folkhögskola nu kommer att få en flexibel samlingssal som dagligen kommer att användas av skolans deltagare och personal för lektioner och andra stora möten. Dessutom bygger vi omklädningsrum, fler klass- och grupprum samt ett större personalrum. Det här blir ett lyft för skolan, säger Irén Lejegren.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login