Fellingsbro folkhögskola inspirerar blivande tolkar från Kenya

By on 12 juni, 2024
Från vänster: Caleb, Lilian, Silvia, Innocent och Joseph.

Bild: Region Örebro län

Den 11–19 juni tar Fellingsbro folkhögskola i Örebro emot en grupp från Kenya, som kommer för att hämta inspiration om hur man kan lägga upp en teckenspråkstolkutbildning.

– Vi kommer att ge en grundläggande kurs i hur en tolkutbildning kan vara upplagd, med Fellingsbro folkhögskolas utbildning som en modell, förklarar Helena Sikh, som är kursansvarig och huvudlärare.

Kursinnehållet omfattar teori om tolkning, yrkesetik, metodik med praktiska övningar genom bland annat rollspel. Vidare ges en inblick i hur tolkning för personer med dövblindhet kan ingå i utbildningen, hur bildtelefonitolkning fungerar och ser ut i Sverige.

Kursen beskriver också hur döva och hörande lärare kan samarbeta, för att stärka de studerandes möjligheter att uppnå utbildningsmålen.

– Det är ett gediget program vi satt samman och jag hoppas att vi genom detta kan vara med och bidra till att höja kompetensen och statusen hos Kenyas framtida tolkar, säger Torkel Freed, rektor på Fellingsbro folkhögskola.

Fellingsbro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login