Fem fakta om yrkeshögskolans korta utbildningar

By on 6 maj, 2021

Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Nytt för i år är att vi även presenterar statistik för yrkeshögskolans korta utbildningar.

Redovisningen i rapporten fokuserar på 2020, ett år som inte varit som andra. Coronapandemin har fått effekter för både utbildningssektorn och arbetsmarknaden. Inom några av de delar som presenteras i rapporten bedöms coronapandemin sannolikt ha haft en påverkan.

Under 2020 introducerades ett nytt koncept inom yrkeshögskolan. Korta yrkeshögskoleutbildningar i form av kurser och kurspaket ska tillgodose kompetensbehov för omställning på arbetsmarknaden, men också svara mot behov av kunskap inom nya områden. Utbildningarna leder inte till någon examen, som de längre YH-utbildningarna gör, utan består av enstaka kurser eller sammanhållna kurspaket med en sammanlagd omfattning mindre än 100 YH-poäng.

Fem fakta om yrkeshögskolans korta utbildningar:

  1. 9700 individer sökte till någon av de 177 utbildningarna som startade under 220.
  2. En fjärdedel av utbildningarna bedrevs inom området Ekonomi, administration och försäljning. Det näst största området var Data/IT som stod för 18 procent av utbildningarna.
  3. Kvinnor utgjorde 62 procent av de sökande.
  4. Merparten (64 procent) av de studerande var 35 år eller äldre.
  5. Av de studerande bedrev 64 procent studier på deltid.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: MYh

You must be logged in to post a comment Login