Fem kulturaktörer får ekonomiskt stöd av Region Örebro län

By on 25 mars, 2021
Arkivbild.

I syfte att stimulera och stödja utvecklingen av Örebro läns kulturliv delar Region Örebro läns kulturnämnd ut 290 000 kronor i utvecklingsmedel för år 2021.

– Kulturområdet är hårt drabbat av pandemin och jag tror pengarna vi delar ut i form av utvecklingsmedel är extra viktiga just i år. Förhoppningsvis kan de inom kort omsättas i kulturella aktiviteter till glädje för invånarna i hela länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Det var vid dagens sammanträde som kulturnämnden, med utgångspunkt i Region Örebro läns kulturplan, fattade beslut om vilka kulturaktörer som får del av årets utvecklingsmedel. Det handlar om fem aktörer som valts ut bland de tolv som ansökt.

– Mottagarna av årets utvecklingsmedel bidrar alla till att stärka länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus, säger Torbjörn Ahlin.

Följande organisationer beviljas Utvecklingsmedel kultur för år 2021:

  • Laxå kommun – BAW från Lassåna till New Orleans, 75 000 kronor
  • Teater Martin Mutter – Cirkus Örebro, 90 000 kronor
  • Patientbiblioteket – Läkande ord, 20 000 kronor
  • Studiefrämjandet Örebro/Värmland – Projekt Hela Norra, 75 000 kronor
  • Spelrum Örebro – Spelrum 2.0, 30 000 kronor

I skenet av de svårigheter som pandemin för med sig finns inget krav på att utvecklingsmedlen måste användas i år, de får även nyttjas under hela år 2022.

Nämnden flaggar också för att ytterligare 450 000 kronor ska betalas ut under en andra utlysning alternativt genom ett annat stöd för uppstart av kulturverksamhet efter pandemin senare under året.

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login