Fem stora framsteg för hjärtforskningen

Av på 10 september, 2013

Tarmbakterier som skyddar mot stroke, hjärtrisk hos diabetiker och mättnadshormon som är farligt för kvinnor. I Hjärtrapporten 2013, som presenteras i dag, lyfter Hjärt-Lungfondens Forskningsråd fram fem av de viktigaste forskningsupptäckterna under året som gått.

Hjärt-kärlsjukdomar skördar i dag flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom.

– Med Hjärtrapporten vill vi bidra till en ökad kunskapsnivå i samhället och att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids största folksjukdom – hjärt-kärlsjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fem stora forskningsframsteg enligt Hjärt-Lungfonden: 1. Viktigt enzym bakom hjärtinfarkt identifierat 2. Tarmbakterier skyddar mot stroke 3. Enzym hjärtrisk hos diabetiker 4. Mättnadshormon fara för kvinnor 5. Hjärtmarkörer spelar roll vid förmaksflimmer

Förra året delade Hjärt-Lungfonden ut drygt 180 miljoner kronor till hjärt-, kärl- och lungforskningen i Sverige. Medicinsk forskning och utveckling inom hjärtområdet räddar och förlänger liv.

– Forskningen förbättrar ständigt möjligheterna att rädda och förlänga liv. Men nu behövs mer resurser för att lösa de utmaningar som återstår, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens årliga Hjärtrapport ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Det är sjunde året i rad som Hjärt-Lungfonden presenterar rapporten. Sidorna 40–42 i Hjärtrapporten 2013 handlar om fem viktiga framsteg inom hjärt-kärlforskningen

De fem viktigaste forskningsframstegen
Läs mer om svenska forskningsframsteg 2012–2013 i Hjärtrapporten, sidorna 40–42.

1. Viktigt enzym bakom hjärtinfarkt identifierat
Forskare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har lyckats bekräfta teorin att enzymet Lp-PLA2 spelar en viktig roll när placket i ett åderförfettat kärl brister. Ett läkemedel som hämmar enzymet skulle kunna vara en möjlig väg att förebygga hjärtinfarkt.

2. Tarmbakterier skyddar mot stroke
Forskare i Göteborg har funnit samband mellan tarmflorans sammansättning och hjärt-kärlsjukdom. Om tarmfloran förändras innan en stroke kan det betyda att det finns metoder att avgöra vem som riskerar att drabbas. I framtiden kan det kanske gå att bota riskpatienter genom att ändra deras tarmflora.

3. Enzym hjärtrisk hos diabetiker
Ett enzym kan utgöra en del av förklaringen till kopplingen mellan typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Forskare vid Karolinska institutet har nu funnit att ett enzym som kallas arginas motverkar bildandet av den skyddande kväveoxiden i blodkärlen hos personer med typ 2-diabetes. Forskarna arbetar nu vidare med att ta fram en behandling som kan hämma enzymet.

4. Mättnadshormon fara för kvinnor
Forskare i Lund har funnit att höga nivåer av mättnadshormonet neurotensin ökar risken för att kvinnor ska drabbas av hjärt-kärlsjukdom och för att dö i hjärtinfarkt. Forskarna anser att man genom att mäta neurotensinnivåerna hos kvinnor skulle kunna hitta och behandla högriskpatienter som inte har de traditionella riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som rökning, blodfettsrubbningar och förhöjt blodtryck.

5. Hjärtmarkörer spelar roll vid förmaksflimmer
Inom ramen för den stora multinationella RE-LY-studien, som jämför effekten av olika typer av blodförtunnande läkemedel, har forskare vid Uppsala Clinical Center (UCR) studerat förekomsten av biomarkörer kopplade till hjärtsjukdom. Genom att mäta kända hjärtmarkörer i blodet hos personer med förmaksflimmer kan man se vilka som löper ökad risk att drabbas av kardiovaskulär händelse, framför allt stroke. Forskarna hoppas att deras fynd ska resultera i en mer individualiserad och förbättrad behandling av patientgruppen.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in