FEMTORSHIP – Sveriges första femtorskapsprogram för unga kvinnor är här

By on 22 oktober, 2019
Azra Osmancevic, grundare av och verksamhetsansvarig för Femtorship

Idag lanseras FEMTORSHIP, ett evidensbaserat och skräddarsytt femtorskapsprogram med målsättningen att främja välmåendet hos unga kvinnor.

Programmet, som är kostnadsfritt och riktar sig till unga kvinnor i 18-23 års ålder, ska stärka självkänslan, öka tilliten till den egna förmågan samt utveckla intuitionen hos deltagarna. Femtorerna är kvinnor inom näringslivet som arbetar för FEMTORSHIP på ideell basis.

De värdegrunder och arbetssätt FEMTORSHIP tillämpar bygger på och vidareutvecklar den kunskap och kompetens som samlats genom noggranna mätningar under det tidigare etablerade mentorskapsprogrammet Stiftelsen Stella. Stiftelsen Stellas verksamhet drevs framgångsrikt i Stockholm av Maria Rosvall under åren 2007-2017 och programmets utvärderingar visar att 84% av deltagarna var mycket nöjda med sitt mentorskapsår.

Utöver ett ettårigt one-on-one femtorskap, där samtalet styrs av deltagarnas behov, anordnas även FEMWORKS som är temakvällar/workshops i samarbete med femtorer, organisationer och andra parter inom näringslivet. FEMWORKS ger deltagarna möjlighet att utforska nya arenor och knyta värdefulla kontakter för framtiden. Deltagarna får också tillgång till tankeväckande FEMTALKS på olika teman av inspirerande kvinnor. Efter genomfört program får deltagarna och femtorerna tillträde till FEMTORSHIP ALUMMNI, som är ett forum för vidare utbyte och nätverkande samt fortsatt peer-to-peer femtorskap.

FEMTORSHIPs grundare Azra Osmancevic, f.d. advokat med mångårig erfarenhet av mentorskapsarbete inom bl.a. Rädda Barnen och Stiftelsen Stella, ser FEMTORSHIP som en grogrund för unga kvinnors välmående och ett viktigt brobygge mellan olika generationers kvinnor.

– Många kvinnor arbetar hårt och ihärdigt med att kratta banan för ett jämställt samhälle där kvinnor tar lika stor plats som män. Våra erfarenheter, tankar och tips bör tas tillvara på och sippra ner till yngre generationer för att säkra, underlätta och stimulera fortsatt förändring i rätt riktning. Jag vill skapa ett forum där den symbiosen kan frodas. Unga kvinnor är framtiden och vi är många som vill stärka dem. FEMTORSHIP handlar om att ”pay it forward” genom att aktivt stötta och uppmärksamma unga kvinnor som ska skapa, förändra och leda morgondagens samhälle och näringsliv, säger Azra.

Utöver att stärka unga kvinnors välmående främjar även FEMTORSHIP genom sin verksamhet ett lärande som inte finns representerat i det ordinarie skolsystemet. Genom den skräddarsydda matchningen öppnas nya sammanhang för deltagarna och de ges även, som en positiv bieffekt av programmet, möjlighet att träna såväl sitt vardagliga språk som fackspråk. Språket är enligt forskningen den viktigaste faktorn till lyckad integration.

FEMTORSHIP tar ett aktivt samhällsansvar och bidrar genom dess verksamhet till att uppnå följande tre av de Globala Målen för hållbar utveckling som drivs av FNs utvecklingsprogram (Agenda 2030); hälsa och välbefinnande, jämställdhet samt fredliga och inkluderande samhällen.

FEMTORSHIP välkomnar enskilda, företag och organisationer som delar dess ambition att tillsammans med FEMTORSHIP utveckla och stärka verksamheten för att kunna stödja fler unga kvinnor.

– Hjälpen från våra samverkanspartners, bl.a. framstående Synch advokatbyrå, är mycket viktig i vårt arbete och vi strävar alltid efter att upprätta långsiktiga samarbeten med tjänsteutveckling som gynnar bägge parter, säger Azra.

Ansökningsperioden för femtorskapsåret 2019/2020 har påbörjats och ansökningsformuläret hittas på Femtorships hemsida www.femtorship.se.

Regionalt
Örebronyheter

Källa FEMTORSHIP 

You must be logged in to post a comment Login