Filmskapare och fårbonde inviger nationella landsbygdsveckan

By on 18 april, 2023
Bild: LindeKultur

Filmskapare och fårbonde inviger nationella landsbygdsveckan, den 2-7 maj anordnas Landsbygdsveckan en nationell arena där landsbygdsfrågorna får en tydlig plats i rampljuset.

Med på invigningen av Landsbygdsveckan 2 maj är två företag från Lindesbergs kommun, Backa Studios och En Får Tacka! Lindesbergs kommun anordnar med anledning av detta en ”landsbygdshubb” 2 maj i samarbete med utvecklingspunkten i Ullersäter.

Landsbygdsveckan invigs tisdag 2 maj kl 13:30-16:30, en invigning som direktsänds digitalt. På invigningen deltar röster från hela landet tillsammans med landsbygdsministern med flera, däribland filmskapare från Vedevåg (Backa Studios), fårbonden som tillverkar glass (En Får Tacka) och forskare med landsbygder i fokus.

”Kulturen behöver större plats på scen” är en av programpunkterna: ”Enligt kulturpolitiken ska alla ha möjlighet att delta i kulturlivet. Hela Sverige ska leva reflekterar kring hur det egentligen ser ut och filmskaparna Malin Dahl och Johnny Wernersson (Backa Studios), verksamma i Vedevåg, vet att kulturskapare finns i alla delar av landet, inte bara i storstan.”

”Osynliga i statistiken – hur innovativa är småföretag på landsbygder?” är en anna programpunkt: ”I statistiken syns inte de små företagens innovationskraft. Stämmer bilden att innovationer främst sker i städerna? Samtal med glassfabrikören Björn Johansson som gör Sveriges första fårglass, som är tvåfaldig bronsvinnare i SM i mathantverk och som tilldelats Adolf Lindgrens stiftelses pris inom Innovation och hållbarhet 2021 i Örebro län.

Landsbygdsvecka lyfter hela landet

Den 2-7 maj håller Sverige sin första nationella landsbygdsvecka. Där tar byar och lokalsamhällen lika självklar plats som myndigheter och EU-politiker.

– Landsbygder förtjänar en tydligare plats i rampljuset, säger Åsa Bjelkeby – enhetschef på Tillväxtverket, som har en samordnande roll för landsbygdsfrågorna.

Landsbygdsveckan 2023 anordnas i anslutning till Sveriges ordförandeskap i EU och den årliga kampanjen ”EU i min region”. Veckan blir en kraftsamling för att tillsammans jobba för starkare, resilienta, välmående och sammanlänkade landsbygder. Bakom initiativet till Landsbygdsveckan står Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Landsbygdsnätverket och Tillväxtverket, vilka alla arbetar för att lyfta landsbygders viktiga roll för den hållbara framtiden.

– Nu kraftsamlar alla medlemsländer för att nå EU:s landsbygdsvision. Landsbygdsveckan blir ett viktigt steg på vägen och en arena för samtal och samarbete mellan beslutsfattare och landsbygdernas röster på alla nivåer, säger Maria Gustafsson – verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket.

– Vi vill skapa en arena för att synliggöra allt det innovativa och spännande som händer i svenska landsbygder, men också skapa ett sammanhang som möjliggör nya samtal på lokal och regional nivå. Sveriges landsbygder är så viktiga för de framtidslösningar och den omställning som vi står inför, säger Thomas Norrby – statskonsulent på avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU.

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login