Fler än åtta av tio resenärer tycker det är tryggt att resa med Länstrafiken

By on 8 februari, 2017
Nöjd resenär som reser med Länstrafiken

En klar majoritet av kollektivtrafikresenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken. Det framgår av en rapport från Kollektivtrafikbarometern 2016 som idag presenterades av Svensk kollektivtrafik. Minst nöjda är de med informationen vid oplanerade trafikförändringar.

Länstrafikens resenärer är nöjda med att det känns tryggt att resa kollektivt. I rapporten uppgav 86 % av kollektivtrafikresenärerna att de ansåg det tryggt att resa kollektivt i Örebro län. Den sammanlagda siffran för alla deltagande län i Sverige var på 80 % för 2016.

Att majoriteten av våra resenärer upplever att det är tryggt att resa med Länstrafiken ser vi som ett gott tecken, säger Thony Lundberg, Trafik- och Marknadschef på Länstrafiken Örebro. Vi har gjort, och gör, insatser med fokus på trygghet och vi kommer att fortsätta arbeta för att tryggheten ska öka.

Minst nöjda är Länstrafikens resenärer med informationen kring oplanerade trafikförändringar. I rapporten framgår att 46 % av kollektivtrafikresenärerna i Örebro län var nöjda med informationen. Det är en ökning med 15 % sedan 2012 och 5 % sedan 2015. Ökningen i nöjdheten är större hos Länstrafikens resenärer än ökningen för alla deltagare sammantaget. Den sammantagna nöjdheten hos kollektivtrafikresenärer för alla deltagande län var på 38 % för 2016. Det innebär en ökning i hela landet på en ökning på 5 % sedan 2012, men oförändrat sedan 2015.

Även om nöjdheten med informationen vid oplanerade trafikförändringar ökat måste vi helt klart bättra oss, menar Thony Lundberg. Under 2016 införde vi ett enhetligt kommunikationssystem i alla Länstrafikens bussar. Systemet underlättar i vårt arbete och nu jobbar vi vidare med hur vi på ett bra sätt kan nå ut till resenärer vid oplanerade trafikförändringar.

Länet
Örebronyheter

Undersökningen genomfördes 2016 av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Den baseras på ungefär 50 000 intervjuer i hela landet med både allmänhet och resenärer. Varje månad har ett statistiskt urval av svenska folket i åldrarna 15-75 år intervjuats. Intervjuerna har genomförts per telefon och deltagarna har svarat på frågor om resvanor, kvalitet och service. 1200 st invånare i Örebro län har intervjuats i undersökningen.

You must be logged in to post a comment Login