Fler än var tredje mäklare och köpare tror nu på lägre bostadspriser framöver

By on 7 maj, 2022

I Mäklarkollen och Köparkollen för april, Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på Boneo.se, är det nu fler än var tredje mäklare och bostadsköpare som tror att bostadspriserna kommer sjunka under nästkommande tre månader

I april var det en markant ökad andel mäklare och bostadsköpare som nu tror att bostadspriserna kommer sjunka under nästkommande tre månader. För både mäklare och bostadsköpare så var det fler än var tredje som nu räknar med att bostadspriserna ska minska. För bostadsköpare var det hela 43 procent som tror på lägre priser framöver, jämfört med 28 procent i mars. För mäklarna var det 34 procent som tror på lägre priser, och endast 8 procent som tror att priserna kommer öka.

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?”

“Vi ser en tydlig förändring i förväntningarna på bostadspriser både hos mäklare och bostadsköpare där många fler i båda grupperna tror på lägre priser framöver. Dock är det fortfarande nästan lika många som tror på oförändrade priser framöver fortfarande, så jag tror inte att vi kommer se någon radikal skillnad i marknad eller bostadspriser i närtid”, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Trots skiftet i förväntningar på utvecklingen för bostadspriser var köpbenägenheten hos Boneos besökare i stort sett oförändrad jämfört med mars, med 59 procent av besökarna i april som planerar att köpa ny bostad inom sex månader. Andelen som planerar att köpa ny bostad redan inom en månad ökade från 19 procent i mars till 21 procent i april.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?”

“Även om fler nu räknar med lägre bostadspriser framöver så är det inget som vi har sett påverkat aktiviteten för bostadsannonser eller bostadsköp, våra besökares köpbenägenhet fortsätter att vara hög och är mer eller mindre oförändrad jämfört med tidigare månader”, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Boeno 

You must be logged in to post a comment Login