Fler av Region Örebro läns bussar ska gå på biogas

By on 31 augusti, 2017
Arkivbild

Ökad användning av biogas och fortsatt utredning av eldrift inom kollektivtrafiken, det är två åtgärder som nämnden för samhällsbyggnad föreslår regionstyrelsen att besluta om.

– Att vi utökar användandet av biogas har två syften. Dels för att Region Örebro län ska köra all kollektivtrafik med fossilfria drivmedel, men också för att biogas återanvänder resurser i vårt lokala samhälle, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

I dagsläget drivs samtliga stadsbussar i Örebro med biogas. Nu tar Region Örebro län nästa steg i arbetet med att nå en fossilfri fordonsflotta genom att ersätta diesel och biodiesel med biogas i 58 av de regionbussar som trafikerar länet. Planen är att de biogasdrivna bussarna ska vara på plats hösten 2019 i samband med att Region Örebro län börjar köra en del av kollektivtrafiken i egen regi under namnet Sveatrafiken.

Minskat buller och ökad energieffektivitet
I det förslag som samhällsbyggnadsnämnden lämnar till regionstyrelsen att besluta om ingår även ett intensifierat utredningsarbete kring andra fossilfria drivmedel. Där ligger eldrivna bussar bra till när det gäller att minska buller i stadsmiljön.

– Vi hoppas kunna införa eldrivna bussar från och med år 2021. Genom att satsa på eldrift i någon form får vi en fordonsflotta som förutom att vara fossilfri också bullrar mindre och är mer energieffektiv, säger Mats Gunnarsson.

Den energieffektivisering som Mats Gunnarsson nämner kommer att bli en avgörande fråga framöver, då allt fler aktörer väljer att använda fossilfria drivmedel.

– I framtiden kommer en stor andel av samhällets samlade fordonsflotta att vara fossilfri. Det kommer att göra biodrivmedel till en kritisk faktor, och det är viktigt att vi minimerar vår energianvändning, säger Mats Gunnarsson.

Bussdepåer i Bettorp och Odensbacken
Det föreslagna beslutet berör de bussar som skall köras av Sveatrafiken, och som utgår från bussdepåerna i Bettorp i Örebro och i Odensbacken. I Bettorp finns det i dag möjlighet att tanka biogas, men ytterligare kapacitet kommer att krävas. I Odensbacken finns ingen möjlighet att tanka biogas, vilket måste ordnas innan trafikstart.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login