Fler får mer gjort från hemmakontoret – men kollegorna saknas

Av på 14 juni, 2020

Telia har tillsammans med Nepa tagit tempen på hur svenskarna upplever hemmakontoret under pandemin. Majoriteten av distansarbetande svenskar tycker att arbetet fungerar bra och anser att de får lika mycket gjort som vanligt eller mer jämfört med innan. Däremot har arbetsglädjen försämrats avsevärt och så många som fyra av tio anser sig sakna samhörigheten med kollegorna.

För många företag har pandemin inneburit en snabb digital omställning. Men undersökningen visar att så få som fyra av tio (44 procent) svenskar kan jobba hemifrån. En majoritet av de som kan arbeta på distans (76 procent) gör det också och de flesta (79 procent) gör det med samma engagemang som innan. Enligt tre fjärdedelar (77 procent) håller också produktiviteten i sig då de anser sig få lika mycket gjort eller till och med mer hemma. Bäst verkar det gå för anställda på storföretag där hela 30 procent upplever sig mer effektivare, till skillnad från 19 procent bland de på små företag.

– Även om det är extraordinära tider så har det gett oss ett unikt tillfälle att testa vårt ledarskap och digitala förmåga. Nu kan vi se vad som fungerar och vad vi kan bli bättre på. Det man ska ha med sig är att det inte bara handlar om att möjliggöra distansarbete, det är minst lika viktigt att investera i hur man arbetar, säger Mille Beckman, chef för digitalisering och förändringsledning på Telia.

Tre fjärdedelar (76 procent) tycker att samarbetet med kollegorna har fungerat lika bra eller till och med blivit bättre än innan. Däremot märks det att bristen på fysiska mötena påverkar, då så många som fyra av tio (42 procent) distansarbetare anser att samhörigheten i arbetsgruppen försämrats under perioden och nästan lika många (35 procent) att arbetsglädjen har minskat.

– Till en början tror jag att många har fokuserat på att lösa det tekniska och bara köra, vilket är jättebra. Men digitala arbetssätt handlar till 80 procent om förändrade beteenden. Dels följa upp hur de digitala verktygen används och hur arbetet går. Men också följa upp och kolla av hur folk mår, på så sätt minskar man risken att medarbetare står eller känner sig utanför, avslutar Mille Beckman.

Om undersökningen 
Undersökningsföretaget Nepa har under april-maj 2020 på uppdrag av Telia intervjuat ett riksgenomsnitt av 2 663 svenskar i åldrarna 15 och 74 år om hur de ser på distansarbete i samband med Corona-pandemin. 

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Telia

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in