Fler får studiebidraget indraget

By on 8 juli, 2022
Arkivbild

Fler får studiebidraget indraget på grund av skolk, andelen gymnasieelever som fick indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro ökade under förra läsåret och är nu tillbaka på nivåer innan pandemin.

Det visar den officiella statistik som CSN publicerat.

Efter en positiv trend under pandemin har nu nivåerna för ogiltig frånvaro på gymnasiet, kallat skolk, gått tillbaka. Under läsåret 2021/2022 registrerades 27 800 (7,9 procent) av Sveriges cirka 351 000 gymnasieelever för skolk, och fick sina studiebidrag indragna som konsekvens. Motsvarande siffror för de föregående två läsåren var 6,4 respektive 8,0 procent. Under terminerna med hel eller delvis distansundervisning märktes en tydlig nedgång av den inrapporterade frånvaron till CSN.

– En effekt av distansundervisningen var att den generella närvaron ökade och eleverna var i högre utsträckning i tid till lektionerna, säger Peter Engberg, analytiker på CSN. – Samtidigt har det varit svårare för lärarna att bedöma i vilken utsträckning eleven varit närvarande eller inte, vilket också kan ha påverkat frånvaro­rapporteringen.

– Under läsåret 2021/2022 kunde klassrumsundervisningen i högre utsträckning pågå som vanligt, säger Peter Engberg. – Därför var det också väntat att den ogiltiga frånvaron skulle stiga till nivåerna innan pandemin.

Skolorna bedömer och rapporterar skolket    

När elever som går på gymnasiet inte bedöms studera på heltid ska skolorna rapportera frånvaro till CSN, som sedan fattar beslut om indragna studiebidrag. Fyra timmars upprepad, ogiltig frånvaro under en månads tid är den nedre gränsen för när studiebidraget kan dras in. Vilken frånvaro som räknas som ogiltig avgörs av skolan. Indragna studiebidrag kan påverka andra ersättningar från CSN och Försäkringskassan.

…………….

Örebro län

….

2019/2020

  • Totalt antal elever med studiehjälp – 10 228
  • Antal elever med indragen studiehjälp – 712
  • Andel elever med indragen studiehjälp – 7,0%

….

2020/2021

  • Totalt antal elever med studiehjälp – 10 518
  • Antal elever med indragen studiehjälp – 622
  • Andel elever med indragen studiehjälp – 6,1%

….

2021/2022

  • Totalt antal elever med studiehjälp – 10 093
  • Antal elever med indragen studiehjälp – 699
  • Andel elever med indragen studiehjälp – 6,9%

Örebro län/Sverige
Örebronyheter

Källa CSN

You must be logged in to post a comment Login