Fler februari­flyg än året innan på Örebro flygplats

By on 3 april, 2023
Arkivbild

Det landade fler flyg i Örebro län än året innan i februari, det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 13 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Örebro flygplats landade 135 kommersiella flyg i februari. Det kan jämföras med 94 landningar samma månad året innan. Det innebär 44 procent fler flyg, och Örebro­flygplatsen hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat.

Totalt reste omkring 3 500 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

61 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (83 flighter). Det är något större andel än under februarimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 45 procent. Redan de senaste åren före pandemin minskade inrikestrafiken snabbare än utrikestrafiken, och en viss ökning av utrikestrafikens andel förklaras alltså av den bakomliggande trenden.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Newsworthy
Noter
I trafiken ingår passagerartrafik (både reguljärflyg, charter och taxi), samt post- och fraktflyg. I tidigare rapporter räknade vi taxiflyg separat, men de ingår sedan november 2022 i det totala antalet landningar.
De1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.
Alla siffror har hämtats från Transportstyrelsen.

You must be logged in to post a comment Login