Fler fel i nybyggda hus och lägenheter i lågkonjunkturens spår

By on 8 juli, 2024
Bild: Familjens Jurist

I spåren av lågkonjunkturen och ett oroligt omvärldsläge, påverkas den svenska bostadssituationen alltmer av höga kostnader och färre byggprojekt. För den som investerat i en nybyggd bostadsrätt eller ett hus finns flera risker, exempelvis att bygget inte blir som förväntat.

Fredrik Aldmo, jurist och expert inom fastighetsrätt på Familjens Jurist, reder ut vad som gäller.

Den som köpt en nybyggd bostad, skrivit på papperna och äntligen fått nycklarna i handen förväntar sig ett boende där allt är nytt, fräscht och fungerar som det ska utan några oväntade överraskningar.

Men faktum är att branschen befinner sig i kris, med stigande materialpriser, försenade byggplaner och projekt som stressas igenom för att minimera förlust. Som en konsekvens av detta hittar många nya bostadsägare fel i sin nyproduktion.

— Många som köpt en nybyggd bostad har väntat länge på att det ska bli klart. Att då mötas av problem när man väl öppnar dörren till sitt nya hem kan leda till stor frustration. Det handlar exempelvis om ventilation som inte fungerar ordentligt eller dålig dränering som leder till fuktskador. Sedan något år tillbaka har vi sett en ökning av personer som hör av sig till oss gällande frågor om fel i nybyggda bostäder. Det är allt från vem som ansvarar för felet till hur man drar sig ur ett kontrakt, säger Fredrik Aldmo, jurist och expert inom fastighetsrätt på Familjens Jurist. 

Har man anlitat ett företag för att bygga eller renovera ett hus skyddas man av konsumenttjänstlagen och företaget kan vara ansvariga i upp till tio år. För bostadsrätter är det lite annorlunda i fråga om vem du ska vända dig till, då gäller i första hand det som avtalats i upplåtelseavtalet mellan köparen och bostadsrättsföreningen, inte med den som byggt lägenheten.

— Om det inte står något i avtalet är det bostadsrättslagen som gäller. Den säger att lägenheten ska vara i bra skick när du flyttar in, i juridiska termer “fullt brukbart enligt allmän uppfattning”. Om lägenheten inte är i bra skick vid inflytt kan du be styrelsen åtgärda problemet. Men det kan ta tid och det är inte alltid styrelsen har lust att göra det, trots att du har rätt till det. Om styrelsen av någon anledning inte åtgärdar felen och kan du göra det själv och kräva föreningen stå för kostanden, säger Fredrik.

Juristens fem tips för den som hittat fel i sin nyproduktion 

 1. Reklamera alla fel
  Det vanligaste felet som konsumenter gör är att de glömmer bort att reklamera varje enskilt fel till företaget. Håll koll på felen och reklamera allt. Det kan vara en god idé att anlita en jurist för att verkligen förstå vad som gäller i ditt fall och ge råd om hur du kan gå vidare.  
 2.  Håll koll på tiden 
  Många dröjer för länge med att reklamera felen som hittas. Reklamation måste ske inom skälig tid annars förlorar du rätten att anmäla felet. Det går inte att ge ett definitivt svar på vad som är skälig tid eftersom det beror helt och hållet på den enskilda situationen. Men, enligt lag har en reklamation som sker inom två månader från det att det upptäckts alltid skett i rätt tid. Hantverkare har ytterst ett tioårigt felansvar mot konsument både för hantverkartjänster som uppförande av badrum och för småhusentreprenader. Upptäcker du brister ska du alltid reklamera omedelbart. Glöm dock inte bort att företaget alltid har rätt att åtgärda felet, om du vägrar företaget att åtgärda felet kan du i värsta fall bli utan ersättning.
 3. Rätt till kompensation
  Kom ihåg att du kan ha rätt till nedsatt årsavgift om bostadsrätten inte kan användas på tänkt sätt. Om bristen beror på misskötsel från föreningens sida kan du dessutom ha rätt till skadestånd.  
 4. Ha dialog med bostadsproducenten
  Trots att bostadsrättsföreningen juridiskt sett bär ansvaret för en lägenhet, kan du vinna på att ha en dialog med företaget. Oavsett reglerna i bostadsrättslagen är det vanligt att företaget tar ansvar för att åtgärda fel och brister i bostadsrätten, vilket ofta görs enbart av god vilja. 
 5. Dokumentera dina klagomål
  När du klagar till bostadsrättsföreningen eller företaget som byggt huset är det bra att ha skriftlig kontakt, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att du klagat, och vad du klagat på, och glöm inte bort att du även här måste tänka på att reklamera i rätt tid.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Familjens Jurist

You must be logged in to post a comment Login