Fler företag flyttar hem produktionen

By on 1 april, 2022

De senaste decennierna har svenska företag fokuserat på att flytta ut produktionen till lågkostnadsländer. Nu väljer många att flytta hem den igen.

– Allt fler svenska företag som har sin marknad i Sverige och Europa ser fördelarna med att flytta tillbaka produktionen, säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid högskolan i Gävle.

År 2015 initierade Per Hilletofth ett projekt som undersökte kritiska faktorer för konkurrenskraft i högkostnadsmiljöer som Sverige, kontra lågkostnadsmiljöer som Asien. De upptäckte att flera företag flyttat hem produktionen igen – och klarat av den globala konkurrensen väl.

Bristfälliga underlag

Sedan dess har Per Hilletofth varit inblandad i olika projekt för att förstå vad som möjliggör en flytt tillbaka till Sverige, vilka barriärer som står i vägen och hur välgrundade beslut kan fattas.

– Många har flyttat sin produktion till lågkostnadsländer på ett bristfälligt underlag. De har bara sett till hårda kostnadsfaktorer och mest fokuserat på vad det kostar att tillverka en enhet på olika platser i världen, säger han.

Samtidigt har man förbisett så kallade dolda kostnader såsom kvalitetsbrister och koordinationskostnader, samt kostnadsökningar runt den logistiska hanteringen. Nu finns en trend där företag flyttar sin produktion för att komma nära sina marknader.

Per Hilletofth igen:

– För svenska företag som har sin marknad i Sverige eller Europa är det lockande att ha produktion på nära håll och här är frågan om hemflyttning relevant. Men svenska företag som expanderar på flera marknader är mer intresserade av produktion. Förflyttningar går på så sätt i båda riktningar, men har samma syfte – att produktion och marknad ska komma närmare varandra.

Ändrade konsumentbehov

En faktor som leder till ökad hemflyttning av produktion är att konsumenternas krav förändrats.

– Konsumenterna kräver produkter anpassade till just deras önskemål, istället för standardprodukter. Dessutom vill de helst ha sin leverans i morgon. Att tillfredsställa sådana önskemål blir svårt med långväga produktion – om man inte håller stora lager som naturligtvis driver kostnader.

Hållbarhetsaspekten spelar också in alltmer när företag väljer produktionsort.

– Ökat fokus på hållbarhet har också bidragit till förflyttningar. Det är inte bara kostnad och kvalitet som styr. Det handlar om att hitta rätt lokalisering, alltså att man inte producerar i Kina om man har sin marknad i Europa – och tvärtom, säger Per Hilletofth.

Hållbarhet viktig aspekt

Men vad behöver man som företagare tänka på vid en eventuell flytt av produktionen?

– Minska riskerna genom att göra flytten stegvis. Se till att kompetens, utbildning och processer hänger med i samma tempo på den nya platsen, säger Viktor Åkesson på DB Schenker Consulting.

Han menar också att det är viktigt att väga eventuella risker, som exempelvis osäkra omvärldsförhållanden, med möjligheterna att ha produktionen nära.

– Ha dialog med kunderna och arbeta proaktivt tillsammans för att kunna hantera snabba förändringar i omvärlden eller på platsen dit produktionen flyttats.

– Ett annat bra tips är att ta med hållbarhetsaspekten i utvärderingen, eftersom minskade utsläpp och potentiellt ökad social hållbarhet kan vara två fördelar med att flytta produktionen närmare, säger Viktor Åkesson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: DB Schenker

You must be logged in to post a comment Login