Fler försäljningar av villor i Hallsberg än på fyra år

Av på 11 augusti, 2021
Arkivbild

Mellan maj och juli såldes 42 villor i Hallsbergs kommun. Det är fler än någon tremånadersperiod sedan 2016.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda villorna i Hallsbergs kommun hade ett genomsnittligt pris på 1,8 miljoner kronor. I fjol gjordes 39 affärer vid den här tiden på året.

I hela Örebro såldes 499 villor för i snitt 2,7 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av villor.

Statistiken visar även på en kännbar prisnedgång i Hallsbergs kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var 6 procent lägre än för tre månader sedan. I hela Örebro däremot ökar villapriserna. I hela länet noterades en prisuppgång på 3 procent.

Grön stapel betyder att priserna stiger, röd att de sjunker.

Priserna på villor stiger i 130 av landets kommuner, medan de sjunker i 43 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Örebro län stiger priserna på villor i tre av sex kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var ökningen i Karlskoga där priserna steg med 10 procent. I Degerfors däremot sjönk priserna med 12 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i sex av länets tolv kommuner.

Tre försäljningar av bostadsrätter

Mellan maj och juli gjordes sammanlagt tre affärer med bostadsrätter i Hallsbergs kommun. Det kan jämföras med sju vid motsvarande tid i fjol.

De sålda bostadsrätterna i Hallsbergs kommun hade ett genomsnittligt pris på 0,3 miljoner kronor.

I hela Örebro såldes 589 bostadsrätter för i snitt 1,7 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av bostadsrätter.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för bostadsrätter i Hallsberg den här månaden.

Priserna på bostadsrätter stiger i 77 av landets kommuner, medan de sjunker i 45 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Nedanstående karta visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Örebro län sjunker priserna på bostadsrätter i två av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Kumla där priserna sjönk med 10 procent. I Örebro däremot steg priserna med 2 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för bostadsrätter i nio av länets tolv kommuner.

Fem försäljningar av fritidshus

Mellan maj och juli gjordes sammanlagt fem affärer med fritidshus i Hallsbergs kommun. Det kan jämföras med sex vid motsvarande tid i fjol.

De sålda fritidshusen i Hallsbergs kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,6 miljoner kronor.

I hela Örebro såldes 92 fritidshus för i snitt 1,6 miljoner kronor.

Grafen visar ett tre månaders glidande medelvärde för antalet försäljningar av fritidshus.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Hallsberg den här månaden.

Priserna på fritidshus stiger i 63 av landets kommuner, medan de sjunker i bara en (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Tabeller

FÖRSÄLJNINGAR AV VILLOR I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 33 1,9 miljoner
Degerfors 25 1,2 miljoner
Hallsberg 42 1,8 miljoner
Hällefors 8 0,9 miljoner
Karlskoga 53 1,9 miljoner
Kumla 49 3,0 miljoner
Laxå 11 1,3 miljoner
Lekeberg 21 2,3 miljoner
Lindesberg 47 1,7 miljoner
Ljusnarsberg 14 0,7 miljoner
Nora 24 1,8 miljoner
Örebro 172 4,1 miljoner
 
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV BOSTADSRÄTTER I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(3 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 4 0,7 miljoner
Degerfors 5 0,3 miljoner
Hallsberg 3 0,3 miljoner
Hällefors 0  
Karlskoga 95 0,6 miljoner
Kumla 26 1,2 miljoner
Laxå 0  
Lekeberg 3 3,0 miljoner
Lindesberg 26 0,6 miljoner
Ljusnarsberg 3 0,3 miljoner
Nora 5 0,8 miljoner
Örebro 419 2,1 miljoner
 
Om det gjorts färre än 20 affärer under tidsperioden redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.

FÖRSÄLJNINGAR AV FRITIDSHUS I ÖREBRO LÄN

Kommun Prisutveckling
(12 månader)
Antal försäljningar (senaste 3 månaderna) Medelpris (kr)
Askersund 12 1,7 miljoner
Degerfors 5 2,0 miljoner
Hallsberg 5 2,6 miljoner
Hällefors 11 1,2 miljoner
Karlskoga 5 2,6 miljoner
Kumla 0  
Laxå 8 1,8 miljoner
Lekeberg 6 1,0 miljon
Lindesberg 5 1,3 miljoner
Ljusnarsberg 4 0,6 miljoner
Nora 11 1,3 miljoner
Örebro 20 1,9 miljoner
 
Notera att vi för fritidshus redovisar prisutveckling över 12 månader. Om det gjorts färre än 20 affärer under de senaste tolv månaderna redovisar Svensk Mäklarstatistik inga uppgifter om prisutveckling.
 
Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Ekonomi | Länet
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in