Fler frågor än svar från politikerna om Mötesplats Lindbacka

By on 25 mars, 2023
Bild: LindeKultur

Fler frågor än svar från politikerna om Mötesplats Lindbacka i Lindesberg, när kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun fick förstudien om Mötesplats Lindbacka presenterad (tisdag 28 februari) svarade de med fler frågor än svar.

– Vi behöver ha inriktningsmål för att ha något att fatta beslut om – detta håller på att formuleras och kommer upp igen i kommunstyrelsen för beslut, svarar Tomas Klockars (M) – kommunstyrelsen ordförande.

Henrik Arenvang – kommunchef i Lindesbergs kommun och ansvarig tjänsteman för förstudien – förklarar turerna kring Mötesplats Lindbacka:

– Ett uppdrag har getts från tidigare majoritet (S och C) att utreda i förstudie-form förutsättningar för en form av allaktivitetshus vid Lindbackaskolan. De som fick uppdraget har redovisat förstudien för kommunstyrelsen. Det som framkom vid redovisningen var att det är en komplex fråga som behöver utredas mera – framför allt tydliggöra uppdrag och mål/vision med Mötesplats Lindbacka. De frågor som uppstod vid presentationen av förstudien blev fler än svaren.

Den nya kommunstyrelsen (med M+SD+KD+LPO+L i majoritet) gav tjänstemännen i uppdrag att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för uthyrning av framför allt idrottslokaler – men när det gäller allaktivitetshuset Mötesplats Lindbacka som vänder sig till fler föreningar och användare behöver förutsättningarna förtydligas.

– Det som diskuterades var att dela upp frågeställningen i två delar, enligt Henrik Arenvang:

 • Dels att skapa förutsättningar för en bra organisation till uthyrning av främst idrottslokalerna, möjlighet till övernattning vid cuper och uthyrning av klassrum vid Lindbackaskolan. Detta ska också göras ihop med de riktlinjer som redan finns framtagna för uthyrning av skollokalerna.
  .
 • Dels att ta fram en gemensam bild av hur och till vad Lindbackaskolan kan användas utifrån ett allaktivitetshus. Denna gemensamma bild behöver ske via en dialog med de målgrupper som eventuellt kan aktuella i ett allaktivitetshus.

Förstudie som utmynnade i nya frågeställningar

Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun har tillsammans fått i uppdrag att ta fram ett förslag för Mötesplats Lindbacka med tillhörande förslag kring organisation och budget.

Förstudien skulle innehålla förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, innehåll och organisation med tillhörande budget – men förstudien utmynnade i slutsatsen 1) att nya frågeställningar skapats som behöver besvaras; 2) att uppbyggnationen av mötesplats fordrar en långsiktig planering i flera etapper innan förslag på organisation för mötesplats kan identifieras.

Enligt förstudiens sammanfattning behöver följande frågeställningar besvarade:

 • Vad innebär Mötesplats Lindbacka? Det krävs en intern klart uttalad samsyn över politikergränser och förvaltningar om innebörden av mötesplats och dess uppdrag;
  .
 • Hur optimerar vi Mötesplats Lindbacka? Samordning krävs med andra organisationer, verksamheter och uppdrag som exempelvis de kommunala fritidsgårdarna. Verksamhetens innehåll ska ske i nära samverkan mellan kommunens samtliga förvaltningar samt lokala föreningar, studieförbund och frivilliga organisationer.
  .
 • Vilka resurser finns att tillgå? Vilken budget finns för bland annat personal, eventuella ombyggnationer av Lindbackaskolan, skadegörelse och ökat slitage? För att lyckas krävs både vision och resurser.
  .
 • Vilken målgrupp riktar sig Mötesplats Lindbacka till? Hur är den geografiska bodelningen på dem som är tilltänkta att använda Mötesplats Lindbacka? Begränsade kommunikationsmöjligheterna påverkar vem som kan nyttja Mötesplats Lindbacka, både som invånare och förening. Förutsätter Mötesplats Lindbacka föreningar och boende lokaliserade i centralorten? Hur inkluderas hela samhället? Hänsyn behöver tas till mångfald, dvs ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning mm.
  .
 • Vilka behov och vilken efterfrågan finns? Kartläggning av ungas, äldres, pensionärers och föreningars intresse och möjlighet att vara på Mötesplats Lindbacka behövs. Utredning om placering, utformning mm behöver ske i samverkan med dem som huset berör, dvs de som Mötesplats Lindbacka riktar sig till.

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har 15 ledamöter:

Majoriteten = 8 ledamöter

M: Tomas Klockars (ordförande) och Lillemor Bodman
SD: Tom Persson (vice ordförande), Jari Mehtäläinen och Tommy Lönnström
KD: Markus Lundin
LPO: Anders Persson
L: Nils Detlofsson

Opposition = 7 ledamöter

S: Bengt Storbacka, Kristina Andersson, Nafih Mawlod och Sofie Krantz
C: Magnus Storm och Jonas Kleber
V: Fredrik Sundén Vessling

….

Detta har hänt i frågan:

Oktober 2022: Målet för Lindbacka – en levande och inkluderande mötesplats efter skoltid

Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun får tillsammans i uppdrag att ta fram ett förslag för ”Mötesplats Lindbacka” med tillhörande förslag kring organisation och budget. Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, innehåll och organisation med tillhörande budget ska presenteras för kommunstyrelsen i december 2022.

..

December 2022: Förstudie om föreningarnas ”Mötesplats Lindbacka” i Lindesberg försenad

Idag tisdag (20 december) skulle förstudien om ”Mötesplats Lindbacka” – ett allaktivitetshus för föreningar efter skoltid i Lindbackaskolan – ha presenterats för kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. Men det blir bara en ”information om läget”, enligt Bengt Storbacka (S): ”Tjänstepersonerna har inte hunnit ta fram ett färdigt förslag ännu på grund av sjukdom – så det kan dröja ett litet tag till”.

..

Februari 2023: Förstudie om Mötesplats Lindbacka i Lindesberg väcker nya frågor till politikerna

På tisdag 28 februari kommer kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun att få förstudien om Mötesplats Lindbacka presenterad. Och det är en förstudie som väcker nya frågeställningar som behöver bevaras – bland annat: ”Vad innebär Mötesplats Lindbacka? Det krävs en intern klart uttalad samsyn över politikergränser och förvaltningar om innebörden av mötesplats och dess uppdrag.”

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login