Fler jobb i Örebro län när ”rut” växer

By on 20 augusti, 2019

Rut-avdraget ökar med 16 procent i landet som helhet jämfört med samma månad förra året, visar nya siffror från Skatteverket. Bara i Örebro län har cirka 17 200 personer begärt avdrag hittills i år. Det skapar nya jobb i hemservicebranschen, där 3 av 4 företag uppger att de kommer nyanställa till följd av höjningen av rut-avdraget.

Rut-avdraget ökar med 16 procent jämfört med samma månad förra året sett till kronor som utbetalats. Det visar nya siffror från Skatteverket. Den 1 juli höjdes taket för rut-avdraget från 25 000 till 50 000 kronor. Det ökade intresset märks både i statistiken och hos företagen. 

Örebro län har cirka 17 200 personer använt sig av rut-avdraget under årets första sju månader. Under hela 2018 använde sig 24 400 boende i Örebro län av avdraget. Totalt har boende i Örebro län begärt avdrag för nästan 60 miljoner kronor hittills i år. För helåret 2018 var siffran nästan 97 miljoner kronor. 

̶ Vi har redan märkt av ett ökat intresse för ruttjänster och kommer rekrytera. Vi satsar också mer på utbildning och utveckling för att bli ännu bättre, säger Michaela Maier, ekonomi- och personalchef på HomeMaid som har verksamhet i länet. 
 
Nästan 3 av 4 medlemsföretag hos Almega Hemserviceföretagen (74,5 procent), säger att de kommer nyanställa till följd av höjningen.  Det visar en enkätundersökning som Almega Hemserviceföretagen gjort bland sina medlemsföretag. 

̶  Att rut-avdraget utökas innebär att fler får jobb. Branschen är en integrationsmotor med 57 procent utrikes födda. Många är kvinnor med en svag anknytning till arbetsmarknaden, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Hemserviceföretagen.  

Fakta om rutavdraget

  • “Rut” står för rengöring, underhåll och tvätt. 
  • Du får ett skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för den hushållsnära tjänsten. 
  • Du som köper ruttjänster ansöker inte om avdraget, utan Skatteverket betalar direkt till den som utför arbetet. 
  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt 50 000 kronor per person och år.  
  • Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. 
  • Rut-sektorn sysselsatte cirka 34 000 personer under 2018, vilket är en ökning med 9 procentenheter sedan 2017.  
  • Nästan 1 miljon svenskar använde rutavdraget under 2018.  

Länet
Örebronyheter

Källa: Skatteverket 

You must be logged in to post a comment Login