Fler jobbtillfällen i mellersta Sverige i vår

By on 15 mars, 2019

Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, är positiva och tror på en ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019. Sysselsättningstrenden för regionen ligger på +7 procent, vilket är något högre än förra våren då prognosen låg på +4 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med stor kompetensbrist och en ljus prognos för fler jobbtillfällen under våren i mellersta Sverige. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup Sverige.

Det våras för fler jobb i mellersta Sverige
Sysselsättningstrenden för mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, är +7 procent. Det är en liten ökning från föregående kvartals jobbprognos på +5 procent. Prognosen är också något starkare jämfört med motsvarande period förra året, då sysselsättningstrenden låg på +4 procent.

Rekordprognos i norr – negativ prognos i söder
Arbetsgivare i norra Sverige lämnar en rekordprognos på +27 procent och tror på en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet. I Östra Götaland rapporteras en fortsatt positiv prognos. I storstadsregionerna tror arbetsgivare i Västra Götaland på en stadig jobbtillväxt, medan arbetsgivare i Stockholm-Uppsalaregionen tror på en begränsad efterfrågan på arbetskraft. I Skåne och Blekinge län ligger sysselsättningstrenden på -7 procent, det tredje kvartalet i följd med en negativ jobbprognos.

I Sverige som helhet förväntas en ökad efterfrågan på arbetskraft under det kommande kvartalet med en sysselsättningstrend på +9 procent. Det är den starkaste siffran på nästan två år och fem av sex regioner rapporterar positiva jobbprognoser. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen hela sju procentenheter starkare. Då förväntade sig svenska arbetsgivare knappt någon jobbtillväxt, med en svag sysselsättningstrend på +2 procent.

Hotell- och restaurang samt byggbranschen går som tåget
Åtta av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser inför årets andra kvartal. Arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen rapporterar en urstark prognos på +23 procent. I byggbranschen tror man också på en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft med en sysselsättningstrend på +17 procent, ett rejält uppsving på hela 29 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året. Även inom transportsektorn, tillverkningsindustrin samt finans-, fastighets- och uppdragssektorn förväntas en stor efterfrågan på kompetens.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare i många branscher tror på en expansiv arbetsmarknad under årets andra kvartal. Särskilt hotell- och restaurangbranschen förväntas gå som tåget, vilket är en bransch som ger många utrikesfödda och unga en fot in på arbetsmarknaden, säger Mikael Jansson.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login