Fler kända fall av människohandel

By on 26 maj, 2022
Arkivbild

De regionkoordinatorer som arbetar mot prostitution och människohandel i olika delar av landet rapporterar en ökning av antalet kända fall när det gäller människohandel och människoexploatering. De kvinnor som rapporterats in har i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan männen främst utnyttjats i arbete.

Fördelning av kända fall av människohandel och människoexploatering under 2021. Totalt har 289 kvinnor och 142 män identifierats.

– Det verkliga antalet offer förväntas vara betydligt högre. Trenden att kvinnor och män utnyttjas på olika sätt är tydlig de senaste åren och pekar på vikten av att arbetet mot människohandel måste ske i många miljöer i samhället, säger Paulina Bolton, utredare.

Jämställdhetsmyndigheten samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel. I en analys över de kända ärendena under 2021 konstaterar myndigheten att det nya brottet människoexploatering hjälpt till att synliggöra män som utnyttjas som arbetskraft.

– Ju mer vi arbetar med de här frågorna desto fler fall upptäcker vi. Sedan människoexploatering blev en egen brottsrubricering för fyra år sedan bedöms fler handlingar vara brottsliga. Under 2021 var drygt fyra av fem av de män vi känner till offer för människoexploatering. Antalet fyrdubblades jämfört med pandemiåret 2020, säger Paulina Bolton.

De flesta av de kända fallen bland vuxna under fjolåret kom från Rumänien, Thailand, Nigeria, Bulgarien och Ukraina. När det gäller barn under 18 år kom en stor majoritet av de kända individerna från Rumänien.

– Både barn och vuxna som utsatts för människohandel eller människoexploatering i Sverige har rätt till stöd och skydd. I den nationella samordningen arbetar vi också med deras rätt till hjälp för att tryggt återvända till sina hemländer om de vill. Här har regionkoordinatorerna en viktig roll i att identifiera personer som är utsatta. De är specialister på de här frågorna och fungerar som stöd för andra myndigheter i sina sju regioner, säger Paulina Bolton.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

You must be logged in to post a comment Login