Fler känner till rekommenderat intag av frukt och grönt

By on 13 juli, 2022

– Att så många fler känner till hur mycket frukt och grönt vi behöver äta varje dag är förstås väldigt positivt. Nu behöver vi alla också praktisera dessa kunskaper för att ge oss själva ett långt och friskt liv, säger Anette Jansson, dietist på Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande idag den största dödsorsaken i Sverige. Dessutom ökar stillasittande, övervikt och diabetes – som alla är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom – i samhället. Enligt en rapport från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE), kan över hälften av alla hjärtinfarkter och en tredjedel av all stroke i Sverige kopplas till levnadsvanor, där våra matvanor är det som påverkar mest.

– Tack vare forskning är kunskaperna om våra matvanors betydelse för hjärt-kärlhälsan ganska omfattande idag. Ändå konsumerar den svenska befolkningen alltför lite frukt och grönt. Bara två av tio äter minst 500 gram frukt, bär och grönsaker varje dag och många unga människor äter alldeles för mycket fet, sockerrik och salt mat, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Att vända utvecklingen kräver enligt Hjärt-Lungfonden insatser på olika nivåer men också mer forskning för att förstå vad som driver utvecklingen i positiv riktning. Enligt den aktuella sifoundersökningen är kännedomen om 500 gram frukt och grönt fortfarande mindre hos männen, men har ökat mycket mer än bland kvinnorna. Idag känner 46 procent av männen och 59 procent av kvinnorna till rekommendationen – att jämföra med 27 respektive 53 procent 2019.

Fakta om hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer (Källa: Hjärt-Lungfonden)

• I Sverige lever 2,0 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom, som också är den vanligaste dödsorsaken idag. Varje år dör över 30 000 svenska invånare av hjärt-kärlsjukdom, som är den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
• De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.
• Riskfaktorer som stillasittande, övervikt och diabetes ökar dramatiskt och riskerar att höja dödstalen i hjärt-kärlsjukdom.
• Närmare en halv miljon svenskar lever med diabetes. Dessa löper två till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt.
• Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Fakta: Fem sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)

• Rör på dig regelbundet
• Ät sunt (minst 500 gram frukt, bär och grönsaker och fibrer som även finns i fullkorn – mindre socker, salt och fel sorts fetter. Välj Nyckelhålsmärkta livsmedel.)
• Undvik tobak
• Stressa mindre
• Kontrollera blodtryck, kolesterol och blodsocker – medicinera vid behov

Fakta: Om Sifoundersökningen

Den webbaserade undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 11-19 maj 2022. Ettusen svenskar besvarade frågan med följande resultat:

Hur mycket frukt och grönsaker tror du att Livsmedelsverket rekommenderar att en vuxen person ska äta varje dag?

                           2022      2019

Minst 100 gram 2,8%         4%

Minst 300 gram 31,9%      25%

Minst 500 gram 52,5%      40%

Minst 700 gram 6,3%           3%

Tveksam, vet ej  6,6%         28%

TOTALT % 100 100

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Hjärt-Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login