Fler kliniska prövningar kräver lagändringar

By on 25 april, 2023
Arkivbild

Det kommer att krävas stora ansträngningar från alla parter för att bryta den nedåtgående trenden för företagsinitierade kliniska prövningar. Det skriver Läkemedelsverket idag på Dagens Medicin debatt.

Antalet ansökningar om klinisk läkemedelsprövning har minskat de senaste 10 åren. Regeringen är tydlig med att life science-sektorn ska bidra till en stark, modern och jämlik sjukvård i Sverige.

– I Sverige har vi de senaste åren genomfört stora förändringar med anledning av nya europeiska förordningar på kliniska prövnings-området, nu är tid att utvärdera och dra lärdom av det arbetet. Framför allt i de delar där anpassningarna till nationell lagstiftning inte gynnar möjligheterna att genomföra kliniska prövningar i Sverige, säger Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef för kliniska prövningar och licenser på Läkemedelsverket.

Inom Läkemedelsverkets ansvar finns två områden som har debatterats mycket genom åren. Dels möjligheten att inkludera beslutsoförmögna i klinisk läkemedelsprövning, dels möjligheten att använda ett förenklat samtycke vid klusterrandomiserade kliniska läkemedelsprövningar.

– Studier på medvetslösa och så kallade klusterrandomiserade läkemedelsprövningar är delar som ännu inte är tillåtna i Sverige. Vi behöver snabbt få till utredningar så att vi får beslut om dessa metoder, avslutar Gunilla Andrew-Nielsen.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login