Fler köpare tror på lägre bostadspriser framöver, mäklare tror mer på avmattning

Av på 14 augusti, 2021

I Mäklarkollen och Köparkollen i juli, Boneos undersökning om trender på bostadsmarknaden som går ut till mäklare och besökare på Boneo.se, har andelen mäklare och köpare som tror på fortsatt ökade priser minskat, men förväntan på sjunkande priser skiljer sig åt. Andelen köpare som tror på sjunkande priser har kraftigt ökat, medan andel mäklare som tror på oförändrade priser ökat mest, och fortfarande tror dubbelt så många mäklare på ökade priser än sjunkande.

Bostadsköparnas förväntan på priser har nu ändrats i juli jämfört med juni, där andelen köpare som tror på ökade respektive sjunkande priser tydligt skiftat. Andelen köpare som tror att priserna kommer sjunka har ökat med 10 procentenheter, medan de som tror att priserna kommer öka minskat med 15 procentenheter. Nästan var fjärde bostadsköpare (24 procent) tror nu på sjunkande bostadspriser framöver, medan hälften tror på oförändrade priser.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?”

Samma förändring ses hos mäklarna, men mindre, där andel som tror på sjunkande priser endast ökat med två procentenheter jämfört med juni. Dubbelt så många mäklare tror på fortsatt ökade priser jämfört med andelen som tror på sjunkande priser (28 procent jämfört mot 14 procent). Det är en fortsatt skillnad i prisförväntan mellan villor och bostadsrätter hos mäklarna, där nästan var tredje mäklare (32 procent) tror att villapriserna kommer fortsätta öka, jämfört med endast var fjärde mäklare (24 procent) som tror att priser för bostadsrätter kommer öka.

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?”
 

Andel bostäder som publiceras som kommande bostäder av mäklare är relativt oförändrad jämfört med juni, där något färre mäklare svarar att andelen bostäder sålda som kommande ökat. Dock svarar fortfarande nästan var tredje mäklare (29 procent) att andelen bostäder sålda som kommande ökat.

“Under juni såg vi rekord i antal bostäder publicerade som kommande, många säljare förberedde sin bostad för försäljning innan semestern. Vi ser ett fortsatt ökat beteende hos mäklare och säljare att publicera och sälja bostäder som ‘På G’-bostad, det vill säga kommande, på Boneo, men vi kan nog räkna med kortare tid som en bostad ligger som ‘På G’ på Boneo jämfört med juni”, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Andel mäklare som svarat på frågan “Har andelen bostäder du sålt som kommande, dvs innan öppna marknaden, ökat eller minskat sedan förra månaden?”

Köptrycket på bostäder har åter ökat, där andel köpare som svarar att de ska köpa bostad inom sex månader kraftigt ökat (36 procent i juni jämfört med 44 procent i juli). Nästan var tredje besökare på Boneo (29 procent) svarade att de ska köpa bostad inom en eller tre månader.

Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “När planerar du att köpa bostad?”

“Vi ser ett trendbrott hos besökare och anslutna mäklare i deras förväntan på ökade priser, dock skiljer det sig åt mellan dem, där lägre andel mäklare tror på sjunkande priser jämfört med köparna. Vi ser också att andel besökare som räknar med att köpa bostad inom sex månader kraftigt ökat, så vi kommer sannolikt ha en högintensiv augusti och september, där förväntan är att prisnivåerna nu börjar stabilisera sig”, avslutar Fredrik Engdahl, VD på Boneo.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Mäklarkollen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in