Fler köper tågbiljett via mobilappar – även äldre

By on 20 oktober, 2021
De flesta som ska åka tåg köper sina biljetter via en webbplats eller en mobilapp. Trenden är tydlig hos alla resenärer, men särskilt i åldersgruppen 60 +. Foto: Liza Simonsson

Allt fler äldre köper sina tågbiljetter via mobilappar. I åldersgruppen 60 år eller äldre har användandet trefaldigats sedan 2019. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport om resenärers syn på järnvägsmarknaden.

Allt färre resenärer köper biljett via biljettautomater och webbplatser. I stället ökar biljettinköpen via appar i mobilen. Samma trend har observerats i Transportstyrelsens tidigare resenärsundersökningar. Men i årets undersökning syns alltså en tydlig ökning av inköp via mobilappar även bland äldre resenärer.

– Det kan delvis ses som en följd av operatörernas aktiva arbete för att få fler att använda de här självbetjäningskanalerna. Samtidigt har också antalet biljettautomater minskat, säger Jonathan Sundin, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen gör återkommande marknadsundersökningar om hur resenärer ser på att resa med tåg.

Nytt för årets undersökning är att resenärerna fått svara på frågor om deras upplevelser kring att vänta på tåget och vad de uppskattar i samband med det. En trygg stationsmiljö är viktigast för resenärerna när de väntar på att tågen ska gå. Däremot uppger en av fem resenärer att de inte är trygga på stationerna.

Undersökningen genomfördes under pågående pandemi. Detta speglas också i resultaten då mångas resvanor har ändrats. Trots att färre rest med tåg någon gång under året är andelen nöjda resenärer fler jämfört med 2019 års undersökning.

– Undersökningen visar tydligt att resenärer generellt har en positiv bild av svensk järnväg och tycker att det i stora delar fungerar bra. Även om branschen drabbats hårt av pandemin finns det anledning att vara hoppfulla inför framtiden, då en stor del av de som inte rest med tåg det senaste året uttrycker en vilja att börja resa när pandemin väl klingat av, säger Jonathan Sundin.

Sverige
Örebronyheter

Källa Transportstyrelsen

You must be logged in to post a comment Login