Fler kvinnor än män dör i KOL

Av på 17 juli, 2013

KOL är den enda av de stora folksjukdomarna där dödligheten ökar och det är hos kvinnor som ökningen sker. Vården måste bli bättre på att upptäcka KOL i tid och vi måste satsa ordentligt på forskning för att kunna vända trenden, säger Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd och professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet.

I dag dör fler kvinnor än män av KOL. Från 2003 till 2012 har antalet kvinnor som dör i sjukdomen ökat från 1 177 till 1 551. Det är en ökning med hela 32 procent. Under samma tid har andelen män som dör i KOL minskat med 1 procent, från 1 306 till 1 288 personer. Det visar Hjärt-Lungfondens beräkningar som baseras på ny statistik från Socialstyrelsen.

Sjukdomen ökar kraftigt hos kvinnor och den drabbar dessutom kvinnor hårdare. Kvinnor med KOL insjuknar tidigare i livet och sjukdomen leder snabbare till kronisk andningssvikt än hos män. Dessutom vårdas kvinnor med KOL mer på sjukhus och behöver fler läkarbesök än män.

− Den svenska KOL-forskningen har vuxit sig allt starkare de senaste åren, men vi behöver fortfarande forska mer för att ta reda på varför vissa personer drabbas av KOL och andra inte, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Minst en halv miljon svenskar är drabbade av KOL, men de allra flesta vet inte om det. Bara var femte har fått diagnos. KOL upptäcks genom att lungkapaciteten mäts med så kallad spirometri, ett test som går att göra på nästan alla vårdcentraler. En tidig diagnos ger goda möjligheter att bromsa sjukdomen.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in