Fler på läktaren och tillåt motionslopp i remissvar om 50-gränsen

Av på 29 augusti, 2020

Riksidrottsförbundet välkomnar regeringens vilja att skapa undantag för idrotten att på ett smittsäkert sätt erbjuda plats för mer publik. Men det saknas viktiga delar för att undantagen ska möta de behov som idrotten har.

Riksidrottsförbundets remissvar på regeringens förslag till ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar understryker tre områden; avstånd, eventuellt maxtak för antal personer och att fuktionärer inte bör räknas in i antal som räknas som publik. 

Våra förbund och föreningar är vana arrangörer och kan se till att publik håller avstånd både på arenan och i flöden inom och utom anläggningen. Att sätta ett för lågt, fast antal skulle riskera att negativt drabba de föreningar och förbund som idag har stora och rymliga idrottsanläggningar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Förslaget säger att det ska vara minst två meter mellan personerna i publiken. Riksidrottsförbundet föreslår en meters avstånd men bara om Folkhälsomyndigheten anser att det är tillräckligt ur smittskyddssynpunkt. Vidare anges att det ska finnas anvisade sittplatser.

Idrottsanläggningar i Sverige är mycket varierade i sin utformning. En del har läktare med numrerade stolar medan andra har en slänt eller backe som publikområde. Därför får regeringen inte låsa fast sig i att det endast gäller stolar och fasta läktare, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet anser att personer som delar hushåll ska få sitta tillsammans utan avstånd till varandra. Det är viktigt inte minst för barn att få sitta tillsammans med sina föräldrar.

Den stora gruppen idrotter som inte har sina tävlingar på en bygd arena får ingen lättnad av regeringens förslag. Idrotter som orientering, löplopp, cykel, triathlon, segling, skidor med flera tävlar på stora ytor där avståndet mellan de aktiva är mycket stor.

Vi vet att fysisk aktivitet och träning är viktigt för vårt välmående både före, under och efter coronapandemin. För många är ett längre lopp en motivationsfaktor för att hålla igång sin träning hela året. När ett fjällmaraton i obanad terräng bara får ha 50 personer sammanlagt utspridda över fyra mil sätter regeringen krokben för sig själv och folkhälsan. Det är oerhört angeläget att regeringen även ger möjlighet för idrotten att på ett smittsäkert sätt erbjuda tävling i skog, på väg och på vatten för vår folkhälsa, säger Björn Eriksson.

Sport | Regionalt
Örebronyheter

Källa RF/SISU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in