Fler positiva till personer med psykisk ohälsa.

By on 21 februari, 2013

– Slutsatsen är att det går att förändra negativa attityder och beteenden om man satsar på att bryta tystnaden och göra något, både från samhällets sida och i det personliga mötet. Ambassadörerna i Örebros län arbetar för att bidra till att nyansera föreställningarna om psykisk ohälsa och på så sätt motverka den diskriminering som finns, säger Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll.

Rapporten är en sammanställning av de befolkningsundersökningar som gjorts sedan Hjärnkoll startade 2009. Den visar att en större andel av befolkningen i kampanjlänen Västerbotten, Uppsala och Västra Götaland har positiva attityder till personer med psykisk ohälsa jämfört med befolkningen som helhet. I dessa kampanjlän har Hjärnkoll aktivt arbetat längst med att påverka synen på personer med psykisk ohälsa. Örebro blev kampanjlän hösten 2012 och nu arbetar Hjärnkoll för att fler ska ändra sina attityder och beteenden även här.

– Resultatet i vår rapport ligger helt i linje med annan forskning som visar att det mest framgångsrika sättet att förbättra attityder sker genom möten mellan de som har erfarenhet av psykisk ohälsa och de som inte har det. Vår förhoppning är att kampanjen ska ge positiva resultat också i Örebros län, säger Rickard Bracken.

Hjärnkoll är en nationell satsning som arbetar med att öppna upp för samtal om våra psykiska olikheter. Det sker med hjälp av 300 ambassadörer som når ut med sina erfarenheter av psykisk ohälsa i olika sammanhang arbetsplatser, gator och torg, konferenser och i media. Hjärnkoll arbetar koncentrerat i åtta kampanjlän: Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten sedan starten 2009, Skåne sedan 2011 samt Örebro, Värmland, Jämtland och Norrbotten sedan hösten 2012. I kampanjlänen finns kampanjledare som koordinerar och driver det regionala arbetet. De stöttar nätverket av ambassadörer, sprider kännedom om kampanjen till beslutsfattare, arbetsgivare, vårdpersonal och i media.

Studien har genomförts av Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Läs Hjärnkolls rapport på www.hjarnkoll.se

Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login