Fler ska få tillgång till vård snabbare med invånarnas hjälp

By on 28 februari, 2017

Många patienter lämnar sena återbud eller uteblir från bokade besök inom hälso- och sjukvården. Det gör att besökstider står outnyttjade samtidigt som många patienter upplever att det är svårt att få tid på vårdcentraler och sjukhus.

För att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården inför Region Örebro län nya regler för återbud och uteblivna besök. Från och med 1 mars 2017 tas en avgift ut för besök som inte av- eller ombokas senast 24 timmar innan besökstiden.

Uteblivet besök kostar minst 200 kronor
Patienter som uteblir från sitt bokade besök utan att av- eller omboka får betala vad besöket skulle ha kostat eller minst 200 kronor. Samma avgift gäller för patienter som av- eller ombokar för sent; det vill säga mindre än 24 timmar innan det bokade besöket.

– Vi hoppas att det här innebär att patienterna blir bättre på att avboka så att vi får mer tillgängliga tider till dem som verkligen behöver. Som det är nu har vi många återbud som är så sena att tiden inte kan användas till någon annan patient, säger Kristina Ellmén, verksamhetschef på Ängens vårdcentral i Örebro.

Vårdcentraler och sjukhus omfattas
De nya reglerna gäller både på vårdcentralerna och på sjukhusen i länet. Folktandvården har sedan tidigare ett liknande regelsystem, så de nya reglerna berör inte tandvården.

Reglerna i korthet:

  • En patient som inte kan komma på sin bokade tid, måste av- eller omboka senast 24 timmar före besökstiden. Om patienten uteblir utan att av- eller omboka, eller avbokar för sent, får hen betala en avgift.
  • Avgiften är på samma belopp som besöksavgiften eller minst 200 kronor.
  • Avgiften gäller även personer under 25 år och över 85 år.
  • Avgiften gäller även personer som har nått upp till högkostnadsskyddet och har frikort.
  • Bokade besök kan avbokas dygnet runt, på respektive mottagnings telefonsvarare eller genom e-tjänsterna på www.1177.se.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login