Fler skuldsatta och högre totalskuld

Av på 20 januari, 2021
Arkivbild

Antalet skuldsatta personer och deras sammanlagda skuldbelopp ökar, enligt ny statistik från Kronofogden. Nu vill affärs- och kreditinformationsföretaget UC se en bred statlig utredning om hur överskuldsättningen kan minska.

Såhär ser det ut i Örebro län:

  • Antal skuldsatta – 10 401
  • Andel skuldsatta – 4,3%
  • Skuldbelopp kronor – 1 962 254 562
  • Medianskuld kronor – 59 975

– Överskuldsättning får ofta katastrofala konsekvenser för den enskilda. Oro och ångest inför privatekonomin, skamkänslor, sociala problem, stress och ohälsa är vanligt. För samhället innebär överskuldsättning en riskfylld instabilitet och stora kostnader, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

Vid årsskiftet fanns 402 205 personer med skulder i Kronofogdens register, vilket innebär en ökning med 5 044 personer jämfört med 2019. Därmed bryts de senaste fyra årens trend av minskat antal skuldsatta. Den sammanlagda skulden ökar från 82,7 miljarder kronor 2019 till 87,3 miljarder kronor 2020. Medianskulden är 59 465 kronor, vilket kan jämföras med 58 379 kronor 2019.

– Huvudorsaken till överskuldsättningen ligger i att vissa ansvarslösa långivare ger konsumtionslån till personer som har stor risk att inte kunna betala tillbaka och därför inte bör få lån. Dessa långivare tar så hög ränta att de går med vinst även om en stor del av låntagarna inte kan betala tillbaka, säger Gabriella Göransson.

I februari 2020 föreslog Finansinspektionen att regeringen, i syfte att minska överskuldsättningen, ska tillsätta en utredning om möjligheten att skapa ett statligt kreditregister som ska innehålla information om svenskarnas alla skulder. Förslaget bereds nu på Regeringskansliet.

– Min bedömning är att Finansinspektionens förslag missar målet och att det är helt andra åtgärder som nu behövs. Jag hoppas på en statlig utredning, men det är viktigt att den får ett brett mandat att föreslå olika åtgärder som kan minska överskuldsättningen, säger Gabriella Göransson.


Skulder hos Kronofogden 2020
Antal fysiska personer med skulder, andel av befolkningen med skulder, skuldbelopp och medianskuld. Uppdelat per län. Källa: Kronofogden.

Län Antal skuldsatta Andel skuldsatta Skuldbelopp, kronor Medianskuld, kronor
Blekinge 4 728 3,7% 809 862 327 54 569
Dalarna 8 901 3,9% 1 619 579 881 55 283
Gotland 2 098 4,3% 418 298 166 54 375
Gävleborg 10 635 4,6% 2 098 606 242 56 385
Halland 7 788 2,9% 2 148 428 954 66 967
Jämtland 3 840 3,7% 790 003 555 59 380
Jönköpings län 9 522 3,3% 2 054 256 486 63 208
Kalmar län 7 489 3,8% 1 606 462 354 65 189
Kronoberg 5 212 3,3% 1 153 046 066 55 992
Norrbotten 7 131 3,5% 1 598 498 183 59 004
Skåne 47 588 4,4% 11 333 610 468 56 578
Stockholms län 68 660 3,7% 19 970 887 775 63 711
Södermanland 10 984 4,7% 2 229 109 249 63 551
Uppsala län 9 883 3,2% 2 709 238 400 56 229
Värmland 10 267 4,5% 1 963 940 378 59 051
Västerbotten 5 759 2,6% 1 025 792 442 51 265
Västernorrland 8 455 4,3% 1 754 755 525 61 023
Västmanland 9 284 4,2% 1 835 162 922 55 191
Västra Götaland 50 390 3,7% 11 943 763 334 60 964
Örebro län 10 401 4,3% 1 962 254 562 59 975
Östergötland 14 092 3,8% 3 059 319 091 59 035
Övrigt 89 098   13 215 637 134  
TOTAL 402 205 3,8% 87 300 513 494 59 465

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa UC

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in