Fler svenskar borde uppmanas att spara vatten

By on 18 oktober, 2021
Arkivbild

Vatten är en värdefull resurs runt om i världen, inte minst i Sverige. Och allt fler blir medvetna i takt med klimatförändringarna. Nu uppger mer än hälften av svenskarna att de aldrig blivit uppmanade att hushålla vattnet på ett mer hållbart sätt. Det visar en ny rapport från sanitetsleverantören GROHE.

Varje år frågar GROHE nordborna om olika aspekter kring vattenanvändning. Årets upplaga av Vattenbarometern visar att majoriteten av svenskarna inte uppmanas om att spara vatten från vare sig kommuner eller myndigheter. Endast 17 procent säger att de har informerats den vägen.

– Vattenbarometern visar däremot att vi är duktiga på att själva försöka påverka andra i vår omgivning att tänka på hur de använder vatten. Att vi samtidigt som detta tycker att vi inte får information av myndigheter eller kommunen om samma sak är en tankeställare. Med enkla medel finns det nämligen flera sätt att minska sin egen vattenförbrukning. Allt från att inte diska under rinnande vatten till att vänta till att diskmaskinen är helt fylld innan du kör i gång programmet, säger Christina Holmberg, PR & Communications Manager på GROHE.

Yngre generation och kvinnor är bättre på att uppmana

Ju yngre vi är, desto troligare är det att vi har fått uppmaningar om att spara vatten. I åldersgruppen 51–65 år uppger hela 71 procent att de aldrig blivit uppmanade av sin omgivning till att använda vatten på ett hållbart sätt, jämfört med 40 procent i åldersgruppen 18–30 år.

Dessutom visar årets resultat att kvinnor är bättre än män på att försöka påverka sin omgivning till en mer hållbar vattenkonsumtion. 62 procent av kvinnorna uppmanar andra till att spara på dropparna. Endast 45 procent av männen gör samma sak.

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Ipsos Norm på uppdrag av GROHE. Statistiken har samlats in genom en webbenkät under perioden 22–29 april 2021 med respondenter från Sverige, Danmark, Norge och Finland i åldrarna 18–65 år. Sammanlagt har 6 358 respondenter deltagit och resultatet är riksrepresentativt med en signifikansnivå på 95 procent.

Om kartläggningen

Uppgifterna om städernas vattenförbrukning är hämtad från respektive kommun eller hos kommunens vattenleverantör i de tre största kommunerna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Förbrukningen bygger på allt debiterat vatten i respektive kommun under 2020. Snittet har tagits fram genom att dividera antalet liter på antalet invånare i respektive kommun.

Sverige
Örebronyheter

Källa: GROHE

You must be logged in to post a comment Login