Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

By on 21 juni, 2024
Arkivbild

Länsstyrelsen har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor, samtidigt som antalet arbetsställen har minskat.

Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter är i princip detsamma som tidigare år.

Sysselsättningen ökar

Sedan 2020 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 4,5 procent, antalet sysselsatta ökar i samtliga län. Västra Götaland stod för den största ökningen av antalet sysselsatta, de hade en ökning med 5,6 procent.

Totalt är 278 015 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Av dessa är 54 procent sysselsatta i storstadslänen: Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Sedan 2020 har sysselsättningen i Örebro län ökat med 4,2 procent.

Färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att det finns 220 statliga myndigheter och 2 749 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs). Sedan 2019 har den statliga närvaron ökat med en myndighet men minskat med 102 arbetsställen.

− I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat, i Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

I Örebro län har en myndighet tillkommit jämfört med för fem år sedan; Statens fastighetsverk. Antalet arbetsställen i länet har under samma tidsperiod minskat med sex stycken.

Besökskontor hos servicegivande myndigheter ökar

Kartläggningen visar också hur många besökskontor som finns hos de servicegivande myndigheterna. Sedan föregående års mätning är det framför allt Statens servicecenter som utökat sina servicekontor. Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 13 kontor jämfört med mätningen 2023.

Myndigheten tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket på 33 kontor.

I Örebro län har Statens servicecenter etablerat ett kontor i Askersunds kommun sedan föregående mätningen.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login