Fler tillbaka på sina arbetsplatser i Örebro län

Av på 25 september, 2020
Arkivbild

Fler börjar går tillbaka till arbetsplatser i Örebro län. Det visar ny data från Google.

Fortsätter distansarbetet i Örebro eller är fler tillbaka på kontoret? Med hjälp av data från Google kan vi mäta hur besök till olika typer av platser har förändrats på senaste tiden, jämfört med innan pandemin.

Uppmaningen från Folkhälsomyndigheten är tydlig: jobba hemifrån om du kan, året ut, men många befarar att vi med hösten ska återgå till normalt, och att smittan därigenom riskerar att öka.

Googles senaste siffror, som publicerades nyligen, visar att invånarna i Örebro rörde sig mer på arbetsplatser mellan den 13 september och den 19 september än veckan innan, men fortfarande långt mindre än innan pandemin bröt ut.

Google-rapporten använder en fem veckors-period i januari och februari som referens. Jämfört med den referensperioden var det mellan den 13 september och den 19 september 21 procent lägre aktivitet på arbetsplatser i Örebro.

Flest jobbar hemifrån i Stockholm

Skillnaderna runtom i landet är kännbara: Det är i Stockholm arbetsplatserna är tystast jämfört med innan pandemin bröt ut.

Det är framför allt i städer som folk håller sig hemma mer från arbetsplatser. I storstäder och storstadsnära kommuner var aktiviteten på arbetsplatser i snitt 28 procent lägre än innan pandemin. I mindre städer och landsbygdskommuner är snittet 15 procent lägre.

Så här ser siffrorna ut län för län.

Här räknar vi ut ett medeltal för de senaste fem veckodagarna för att jämna ut variationer enskilda dagar. Helger och stora helgdagar är exkluderade för att göra vecka-vecka-jämförelserna mer rättvisa.

Fortfarande färre på arbetsplatser i hela landet

I hela landet uppmätte Google mellan den 13 september och den 19 september 24 procent lägre aktivitet på arbetsplatser än innan pandemin. Trenden är att fler går till jobbet runtom i Sverige om vi jämför med veckan innan.

Så har aktiviteten på arbetsplatserna förändrats i Örebro – kommun för kommun

Kommun Jämfört med innan pandemin Trend
Askersund −11 % +5 % 
Degerfors −16 %
Hällefors −22 %
Hallsberg −15 % +8 % 
Karlskoga −20 % +4 % 
Kumla −22 % +4 % 
Laxå −14 % +4 % 
Lekeberg −16 %
Lindesberg −17 % +4 % 
Nora −19 % +6 % 
Örebro −24 % +4 % 

”Jämfört med innan pandemin” betyder hur mycket aktiviteten förändrats jämfört med referensperioden i januari och februari.

”Trend” är vecka-vecka-förändringen i procentenheter.

För landets minsta publicerar Google inga siffror. Mindre kommuner kan därför saknas i tabellen.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod: Så analyserar vi Googles data över rörlighet
Google publicerar varje vecka aggregerad och anonymiserad data över hur mycket aktiviteten ökat och minskat på olika typer av platser. Statistik bygger på användare som har platshistorik påslagen och är inte nödvändigtvis helt representativ för hela befolkningen.
Om ett län inte har tillräcklig data för perioden har siffrorna inte tagits med, som till exempel Gotland.
I den här artikeln tittar vi framför allt på aktiviteten på arbetsplatser.
Statistiken sträcker sig till och med 19 september. Vi har räknat ut ett medeltal för de föregående sju dagarna och jämfört dels med föregående vecka, dels med Googles egen referensperiod i januari och februari.
För arbetsplatser har vi bara räknat med veckodagar, lördagar och söndagar är därmed borträknade från vår analys.
För att stora helgdagars avvikande aktivitetsnivå inte ska påverka resultatet exkluderar vi även dessa från våra uträkningar.
På Google hittar du all rådata för nedladdning och närmare metodbeskrivning för hur datan samlats in.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in