Fler vill läsa till samhällsviktiga yrken

Av på 17 april, 2021

Antalet sökande till Högskolan Kristianstads utbildningsprogram ökar med drygt sju procent jämfört med förra året. Generellt har intresset ökat för utbildningar som det råder stort behov av i den rådande samhällssituationen; utbildningar som leder till jobb inom vård, skola och i näringsliv.

Sammanlagt har hittills 36 772 personer sökt höstens program och kurser vid Högskolan Kristianstad. Det är en minskning på totalen med 3 procent jämfört med för ett år sedan, vilket beror på att antagningen till höstens arbetsplatsintegrerade lärarutbildningar tidigarelagts, och därmed inte räknas in i denna antagningsomgång, samt att högskolan erbjuder färre fristående kurser. Samtidigt ökar programutbildningarna med hela 7 procent.

– I år valde vi att tidigarelägga ansökningsperioden för våra arbetsplatsintegrerade lärarutbildningar inför hösten så att kommunerna får bättre förutsättningar att kunna intervjua och hantera sin anställningsprocess. Vad gäller kurserna har vi haft en medveten strategi att anpassa utbildningsutbudet efter regeringens anslag. Med ett mindre utbildningsutbud blir det naturligt färre antal sökande, det var därmed väntat att totalt antal sökande skulle minska. Att vi trots minskat utbud ser ett kraftigt ökat antal ansökningar till våra program är väldigt glädjande, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Ökningen till högskolans program sker på bred front. Fler än tidigare vill utbilda sig till framtidsyrken som sjuksköterska, tandhygienist, biomedicinsk analytiker, förskollärare, lärare, digital designer, ekonom, beteendevetare, personalvetare, folkhälsovetare, högskoleingenjör, systemutvecklare, med mera. Två nya landskapsvetarprogram, som tidigare getts som campusutbildningar och nu erbjuds på distans, får också många sökande. Intresset för distansutbildningarna fortsätter att öka, denna gång med 12 procent.

– Som tidigare ser vi att många söker sig till viktiga professionsutbildningar där det finns stora framtida behov på arbetsmarknaden och särskilt nu under pandemin ser vi också att ännu fler söker sig till områden som vård och skola. Det känns bra, och glädjande att vi kan fortsätta bidra starkt till framtida kompetensförsörjning i samhället, säger Håkan Pihl.

De tre populäraste fristående kurserna är Kriminologi I (2 233 sökande/110 platser), och introduktion till Grafisk design (1 988/65) samt Organisering och personalledning (1 912/90).

Flera utbildningar kommer att fortsätta ta emot anmälningar och hålla öppet för sen anmälan.

Tio populäraste programmen

Program HT2021 sökande totalt sökande per plats
Beteendevetenskapligt program 4 618 42
Digital design 2 397 24
Folkhälsovetenskapligt program 1 690 42,2
Sjuksköterskeprogrammet 1 560 13
Ekonomprogrammen (4 inriktningar) 1 314 7,3
Tandhygienistprogrammet 853 23,7
Personal- och arbetslivsprogrammet 766 12,8
Förskollärarutbildning 766 6,4
Yrkeslärarutbildning 422 6
Grundlärarutbildning (F–3) 411 10,3

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Högskolan Kristianstad

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in