Flera initiativ på EU-nivå för att underlätta för ny grön teknik

By on 23 november, 2022
Foto: Tillväxtanalys

Det finns idag betydande skillnader mellan snabb teknikutveckling och reglering. Inom EU finns flera initiativ för att underlätta för grön teknik och samtidigt göra regelverket enklare. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

Med taktproblem menas den skillnad som finns mellan snabb teknikutveckling och reglering som ofta tar längre tid. I rapporten ”Hur arbetar EU med att reglera ny teknik och samtidigt ha fokus på grön omställning?” ges en övergripande bild av de gemensamma ambitionerna för arbetet inom EU.

Det finns idag en ökad medvetenhet om taktproblemet och EU arbetar systematiskt för att underlätta för grön teknik.

– Det finns fler initiativ på EU-nivå för att öka takten. Utvecklingen går snabbt, men det är ännu oklart om regelverken tillämpas tillräckligt effektivt för att gå i takt med EU:s klimat- och hållbarhetsmål, säger Eva Alfredsson, analytiker vid Tillväxtanalys.

Omvärldsanalysen visar att det inom EU finns ett ökat intresse för att pröva ny teknik, till exempel nya regelverk för industriutsläpp. Företag som vill använda banbrytande teknik kan få längre tid på sig att uppfylla vissa villkor, och ett särskilt innovationscentrum ska inrättas för att ge stöd.

– EU tillämpar en så kallad innovationsprincip som innebär att reglers effekter på innovation alltid ska beaktas men självklart också vägas mot potentiell risk, säger Eva Alfredsson.

Rapporten är en delstudie i ramprojektet ”Hur påverkar reglering svensk innovationskraft?”. Rapporten är skriven av Mats Engström, Kagami Analys, på uppdrag av Tillväxtanalys.

Världen
Örebronyheter

Källa: Tillväxtanalys

You must be logged in to post a comment Login