Flertalet insatser för minskad miljöpåverkan

Av på 6 september, 2021

Lidl Sveriges arbete med att minska sitt klimatavtryck och miljöpåverkan fortsätter på bred front. Det framgår av företagets hållbarhetsredovisning som nyligen blev offentlig.

Bland årets höjdpunkter återfinns världens första klimatneutrala handelsbyggnad, 2144 ton mat som tagits vara på i arbetet för att minska matsvinn och 11,3 miljoner kronor som delats ut till projekt som påskyndar omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.

Under det gångna verksamhetsåret ökade Lidl Sverige sin omsättning till 13 250 MSEK, en ökning på 12,8 procent, utan att öka utsläppen per omsättningskrona. Samtidigt har arbetet med åtgärder för att fortsatt minska koldioxidutsläppen från verksamheten fortgått. Arbetet omfattar energieffektivisering av butikerna och effektivare logistik såväl som minskat matsvinn och installation av solceller och laddstolpar.

Sedan 2016, när Lidl Sverige började mäta sina utsläpp, har utsläppen av växthusgaser minskat med 13 procent från driften av verksamheten samtidigt som dagligvarukedjan under samma period ökade omsättningen med 48 procent. Utsläppen som inte ännu reducerats från driften av den svenska verksamheten kompenseras för sedan 2016. Något som Lidl Sverige var först med, och fortfarande är ensamma om.

– Vi är utmanare på den svenska livsmedelsmarknaden och vi har ett arbetssätt som gör att vi snabbt kan ställa om och anpassa oss. Både efter våra kunders och omvärldens förändrade behov och krav. Vi har visat att det går att minska klimatpåverkan samtidigt som verksamheten växer och vi fortsätter vårt långsiktiga arbete för att minska utsläppen, säger Bella Goldman, Varumärkes-, CSR- och kommunikationsdirektör.

Samtidigt som Lidl Sveriges verksamhet vuxit har också antalet solcellsanläggningar nästan fördubblats under 2020/21. Nu finns solcellsanläggningar på 15 av kedjans butiker som tillsammans producerade 720 808 kWh energi som användes i butikerna. Överskottet såldes till elnätet. Solcellsanläggningar finns även på det nybyggda huvudkontoret i Barkarby och vid det nya centrallagret i Örebro. Den sistnämnda förväntas producera 838 000 kWh per år.

Under året har Lidl tagit flera viktiga initiativ för att fortsätta sin klimatomställning:

  • Utökat samarbete med lokala, svenska livsmedelsproducenter. Inom ramen för projektet såldes under verksamhetsåret mer än 2,5 miljoner varor.
  • Öppnat världens första klimatneutrala handelsbyggnad enligt SGBCs standarder. Med den nya butiken bidrar Lidl Sverige till en ny global standard för byggande. Den nya butiken ligger i Visby.
  • Dubblerat takten i arbetet för att minska matsvinnet. Under året togs 2 144 ton tillvara på som annars skulle slängts. Det har gjorts genom initiativet ”Ta vara på” och samarbeten med välgörenhetsorganisationer som Allwin.
  • Åtagit sig att sätta klimatmål inom ramen för Science Based Targets Initiative (SBTi). Det innebär att livsmedelskedjans klimatutsläpp ska minskas i enlighet med Parisavtalet.
  • Fortsatt utbyggnaden av ladd-infrastruktur för elbilar. Idag finns möjligheter ladda vid 17 av landets Lidl-butiker.
  • Ökat andelen förnybara drivmedel i sin logistikflotta från 78 till 81 procent. Målet är att köra helt fossilfritt 2025.
  • Tillsammans med Einride driftsatt en helt ny eltransport som man utvecklat tillsammans.
  • Tillsammans med Lidl-koncernen bidragit till att minska plastanvändningen. Sedan 2017 har Lidl Sverige minskat sin plastanvändning i relation till nettovaruvärdet av försäljningen av sina egna varor med 13 procent. Målet är att till 2025 använda 20 procent mindre plast än 2017.
  • Bidragit med 11,3 miljoner kronor till för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem genom Lidl Future Initiatives.

Sverige
Örebronyheter

Källa Lidl

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in