Flest valde kort bindningstid i juni

Av på 12 juli, 2020

I juni valde 78 procent av alla som tecknade nya bostadslån på SBAB att binda räntan på tre månader. Det är ingen förändring sedan maj då lika stor andel valde kort bindningstid.

Övriga bindningstider i juni
I juni (maj inom parentes) valde 4(5) procent ettårig bindningstid och 5 (4) procent tvåårig bindningstid. 4 (5) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid. I juni valde 8 (7) procent av SBAB:s nya bolånetagare att binda bolånet på fem år.

Sett över tid har kortast möjlig bindningstid varit det billigaste alternativet. Det påverkar förstås valet. Den låga räntan har gjort att många slappnat av och kanske inte ens vet sin exakta bolåneränta. Det är en utgiftspost i boendeekonomin som faktiskt kan förändras. Ett generellt råd är att skaffa sig full koll, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

Villa och bostadsrätt

  3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Villa 76 4 3 5 2 11
Bostadsrätt 79 5 6 4 1 6

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.

Förstahandsvalet för både villa- och bostadsrättsköpare är tremånaders bindningstid. För många är bostadsrätten mer av en kortsiktig bostadsform vilket också återspeglas i omsättningssiffrorna per år. Viljan att binda på kortare tid bland bostadsrättsköpare kan alltså förklaras av att de ofta har ett kortare tidsperspektiv när det gäller hur länge man avser att bo kvar.

– Tidsperspektivet på hur länge man bor i sin bostad är kortare på bostadsrättsmarknaden än på villamarknaden vilket vi också ser i valet av bindningstid. Färre bostadsrättsköpare än villaköpare binder på fem år, säger Claudia Wörmann.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2017 2018 2019 April Maj Juni
3 månader 66 75 70 76 78 78
1–4 år 33 23 28 16 15 14
5–10 år 1 1 4 8 8 8
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: SBAB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in