Flickor föreningsidrottar allt mindre trots miljardstöd.

Av på 15 maj, 2013

Färre barn och ungdomar föreningsidrottar i dag jämfört med för cirka tio år sedan. Nedgången är tydlig, framför allt bland äldre ungdomar och särskilt bland flickor, visar en rapport från Centrum för idrottsforskning.

I rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2012 har Centrum för idrottsforskning (CIF) bland annat studerat det lokala aktivitetsstödets (LOK-stödets) utveckling över tid. Studien visar att antalet deltagartillfällen har minskat med drygt 9 procent mellan åren 2004 och 2011. Antalet sammankomster har samtidigt minskat med 14 procent. Nedgången är störst bland äldre ungdomar, 17 och 20 år, och bland flickor.

– Idrott och fysisk aktivitet har många och stora positiva hälsoeffekter på barn och unga. Ur ett folkhälsoperspektiv är det därför viktigt att idrottsrörelsen får fler unga att stanna kvar. Det handlar både om att utforma aktiviteter som passar och uppskattas av unga personer – och att minimera risken för skador och ohälsa, säger Carl Johan Sundberg, professor vid Karolinska Institutet och en av deltagarna i CIF:s studie.

Minskningen sker emellertid från en hög nivå. Europeiska jämförelser visar att unga i Sverige och övriga Norden generellt sett ägnar sig åt idrott och fysisk aktivitet i betydligt högre utsträckning än det europeiska genomsnittet.

– Det saknas forskning om orsakerna till den minskade aktivitetsnivån i föreningsidrotten. Är förklaringen att unga väljer att idrotta i andra former – eller är minskningen ett uttryck för att de blir allt mer stillasittande på sin fritid? Detta kan vi inte svara på i dagsläget. Men vi vet att minskningen inte kan förklaras med hänvisning till minskade ungdomskullar, säger Johan R Norberg, utredare i CIF.

Både idrottsrörelsen och staten har sedan länge ett prioriterat mål att minska avhoppen från föreningsidrotten. Sedan år 2007 bedriver idrottsrörelsen den statligt finansierade utvecklingssatsningen Idrottslyftet, där 500 miljoner kronor årligen används för att ”öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna”. Någon positiv effekt av Idrottslyftet går däremot inte att utläsa i LOK-stödsstatistiken. Tvärtom är den negativa trenden tydligast mellan år 2008 och den senaste mätningen 2011.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in