Flygskatten sänker prognosen för flygresor

Av på 20 april, 2018
Transportstyrelsen sänker sin prognos för flygresor.

Transportstyrelsen sänker sin vårprognos över flygtrafiken jämfört med vad myndigheten beräknade i höstas, orsaken är att den nyligen inrättade flygskatten förväntas leda till färre flygresor.

Antalet avresande passagerare från svenska flygplatser förväntas nu öka med 2,6 procent under 2018. I höstas var prognosen 5 procent.Det fanns då en osäkerhet om ifall flygskatten skulle införas.

– Vi sänker passagerarprognosen för de närmaste åren. Skälet till det är att det infördes en flygskatt från första april och som förväntas leda till högre biljettpriser, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen tar en gång i halvåret fram prognoser över antal passagerare samt starter och landningar med flyg för de kommande sju åren. Prognoserna används bland annat som underlag för Transportsstyrelsens avgiftssättning.

I vårens prognos över passagerarutvecklingen, som sträcker sig fram till 2024, förutspås en årlig genomsnittlig tillväxt på 3 procent. Det innebär närmare 28,7 miljoner avresande passagerare 2024. Det kan jämföras med cirka 23,4 miljoner under 2017. Tillväxten förutspås att vara snabbast för utrikestrafiken som väntas öka med 5 miljoner avresande passagerare till 2024.

Antalet starter och landningar i linje- och chartertrafiken väntas under samma period öka med i snitt 1,3 procent per år.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in