FN:s passivitet riskerar att eskalera konflikten i Västsahara

Av på 1 maj, 2021

Under onsdagen samlades FN:s säkerhetsråd för att diskutera MINURSOs uppdrag vilket direkt påverkar chanserna till fred mellan Marocko och Västsahara. Trots ett nytt krig och en försämrad människorättssituation för västsarierna väljer säkerhetsrådet att ducka angående sitt ansvar och därmed öppna för en eskalering av krig samt våld mot civila västsaharier.

FN-styrkan Minurso, en av FN:s äldsta, har uppdraget att genomföra en folkomröstning där västsaharierna ska få bestämma själva om sin framtida status. FN har vid upprepade tillfällen slagit fast att Västsahara har rätt till självständighet och har uppmanat Marocko att avsluta ockupationen. Den internationella domstolen i Haag har avfärdat Marockos anspråk på Västsaharas territorium. Men trots detta fortsätter ockupationen och Västsahara är Afrikas sista koloni.

Den 13 november 2020 bröt åter krig ut mellan Marocko och Västsahara. Detta efter att Marocko gjort intrång i en buffertzon vid Guerguerat för att öppna en passage för handel mellan Marocko och Mauretanien. Marockanska styrkor mobiliserade för att attackera västsaharier som fredligt demonstrerade mot passagen genom deras område. Därmed bröt Marocko mot det FN-medlade avtalet om eldupphör som ingåtts med Polisario 30 år tidigare.

I de ockuperade områdena innebär det brutna eldupphöret ett kraftigt ökat våld och förtryck mot civila. Människorättsförsvarare sätts i husarrest, utsätts för godtyckliga arresteringar och även tortyr. Samtidigt fortsätter en mycket strikt media- och informationsblockad. Ett flertal västsahariska journalister har med risk för sin frihet och sina liv försökt informera omvärlden om vad som sker i Västsahara.

Västsaharas regering har vid ett flertal tillfällen bett FN:s säkerhetsråd att ingripa. De uttrycker missnöjde över MINURSO då fredsstyrkan inte ingripit för att fullfölja sitt uppdrag – att genomföra en folkomröstning om självbestämmande för västsaharierna. Dessutom är MINURSO den enda fredsbevarande styrka som inte har mandat att övervaka och agera kring människorättssituationen, något som är anmärkningsvärt.

Under det stängda mötet som hölls under onsdagen var förväntningarna att FN:s säkerhetsråd skulle komma med ett uttalande gällande det rådande läget i Västsahara. Istället blev västsaharierna svikna på nytt. Med tanke på den nuvarande situationen i Västsahara blir den passiva roll FN tagit allt mer alarmerande.

“Vi vill att FN:s generalförsamling tar itu med Västsaharas avkoloniseringsprocess så att en hållbar fred kan byggas upp i regionen. Västsaharierna lade sina förhoppningar hos FN:s säkerhetsråd för 30 år sedan och det har bara bidragit till att Marocko har cementerat sin brutala ockupation av Västsahara”, säger Gabi Björsson, Emmaus Stockholms ordförande.

Världen
Örebronyheter

Källa: Emmaus Stockholm

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in