FN:s rapport om barn och väpnad konflikt misslyckas återigen med att hålla förövare ansvariga

By on 28 juni, 2021

Trots att den Saudiledda koalitionen dödade och lemlästade minst 194 barn i Jemen 2020 enligt FN-verifierade data, får den grönt ljus för att fortsätta ödelägga barns liv i Jemen. Även i år misslyckades FN:s generalsekreterare António Guterres med att inkludera koalitionen på årets svarta lista.

När den Saudiledda koalitionen redan förra året plockades bort så var det med löfte om att återlista dem om inte en ihållande och avsevärd nedgång i dödande och lemlästade på grund av flygattacker kunde noteras. Den enda slutsats vi kan dra är att Guterres anser att närmare 200 barns liv är försumbara.

Den svarta listan är ett tillägg till FN:s årliga rapport om barn och väpnade konflikter. Den listar krigförande parter som begår grova övergrepp mot barn i väpnad konflikt. Men trenden fortsätter.

– Genom mäktiga vänner och intensiv lobbying bakom kulisserna lyckas förövare slinka undan sitt ansvar och slippa stå med skammen. Förutom skammen så undgår dessa också ansvar och krav på åtgärder för att förbättra skydd för barn. Detta hotar att undergräva rapportens trovärdighet och försvaga den som ett verktyg för att främja ansvarsutkrävande och efterlevnad av internationell rätt, säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell

Tatmadaw i Myanmar avfördes också från listan förra året, trots rekrytering av 208 barn under 2019. I år välkomnar Rädda Barnen FN:s beslut att återlista Tatmadaw på svarta listan, tyvärr endast i den ”lindrigare” delen av listan för parter som ”har infört åtgärder för att förbättra skydd för barn”. Detta samtidigt som vi vet att barn i Myanmar sedan militärkuppen och det efterföljande våldet idag löper ännu större risk för rekrytering som barnsoldater och andra allvarliga kränkningar.

Utmaningen för denna viktiga mekanism för att utkräva ansvar inför barn i väpnad konflikt, är att FN ännu en gång misslyckas med att låta samma regler gälla för alla parter i konflikt över hela världen.

– Det enda rimliga är att låta allvarliga kränkningar mot barn, som verifierats av FN, ligga till grund för svarta listan. Låt fakta tala – inte politik och mäktiga vänner, fortsätter Helena Thybell.

Världen
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login