Fokus på äldre med psykisk ohälsa

By on 10 november, 2020
Arkivbild

Region Örebro län och Stiftelsen Activa jobbar med ett projekt för att stärka samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården, civilsamhället och andra aktörer, med fokus på västra länsdelen i Örebro län.

Projektet, som kallas CHERRIES, löper under tre år och startade vid årsskiftet. Syftet är att arbeta fram nya samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället, med fokus på västra länsdelen i Örebro län.

– Vi ser att den psykiska ohälsan ökar bland de äldre och den har ökat ännu mer nu under Covid-19. Det vi gör nu i ett första skede är vi ute och identifierar olika behov som vi kan jobba vidare med i nästa steg, där det handlar om att hitta lösningar, säger Lena Uvhagen, utvecklingsledare Välfärd och folkhälsa på Region Örebro län.

I Sverige och Örebro län kommer fokus att läggas på psykisk ohälsa hos äldre. Förutom Region Örebro län är Stiftelsen Activa en partner i projektet.

– Vi arbetar vanligtvis med målgruppen funktionsnedsatta, att utveckla metoder och hitta vägar ut på arbetsmarknaden för målgruppen. Det här projektet utgår från hur vi tillsammans med civilsamhället och andra aktörer på ett mer innovativt sätt kan bidra till att hantera samhällsutmaningar kopplade till hälso- och sjukvården. Här ser vi att vi har mycket att bidra med, säger Lotta Karlsson, VD för Stiftelsen Activa .

CHERRIES är en del i EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020.

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

You must be logged in to post a comment Login