Följ med ÖreBRÅ och City Örebro på nattvandring

By on 4 maj, 2017
Arkivbild

City Örebro arbetar med att kvalitetssäkra kvällsekonomin i Örebros stadskärna, denna Purple Flag certifiering innebär ett målmedvetet arbete för att höja stadens attraktionskraft och få en bättre och tryggare kvällsupplevelse efter klockan 17.00 i city.

Detta arbete sker i nära samarbete med Örebro brottsförebyggande råd, ÖreBRÅ, tillsammans med privata aktörer och intresset är stort. Vår målsättning är att Örebro ska bli en av Sveriges certifierade Purple Flag-städer under hösten 2017. Som ett led i detta arbete bjuder nu ÖreBRÅ och City Örebro in till en trygghetsvandring natten till lördag.

– Förhoppningen är att så många olika aktörer från stadskärnan som möjligt väljer att följa med på fredag, menar Malin Carlsson, projektledare, City Örebro. Tillsammans kan vi uppleva vad som måste förbättras i Örebro för att tryggheten ska bli ännu bättre och för att kvällsekonomin ska stärkas ytterligare.

En trygghetsvandring innebär att en grupp människor går igenom ett utvalt område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Därför är det viktigt att de aktörer som verkar inom detta området finns med under vandringen då de har störst kännedom kring området och deras erfarenheter är viktiga att lyssna till.

För Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ) är det viktigt att vi genomför en gemensam trygghetsvandring i centrala Örebro, menar Patrik Wallin, ÖreBRÅ. Vi vill alla ha en levande och trygg stadskärna, från morgon till sena kvällen, och en trygg och säker stadskärna stärker Örebro och människorna som bor här.

Örebro är redan i dagsläget en stad med en stadskärna som länge fokuserat och arbetat aktivt med trygghetsaspekten, exempelvis i form av Paragraf 3-vakter under fredag- och lördagskvällar i stadskärnan. Dessutom utförs redan i dagsläget olika typer av vandringar i stadskärnan för att försäkra att tryggheten och trivseln håller hög standard i Örebro. När ÖreBRÅ genomför sina trygghetsvandringar finns både politiker och chefstjänstemän med på plats, vilket leder till att man kan korta beslutsvägar och skapa en ökad förståelse för de eventuella problem som behöver åtgärdas.

2015 vann Örebro Årets Stadskärna och nu fortsätter vi arbetet med att utveckla staden till att uppfylla våra tre ledord; trygghet, trivsel och tillgänglig, dygnet runt. För oss är det självklart att arbeta med målsättningen att Örebro även ska bli en Purple Flag-stad, menar Stina Storm, VD City Örebro. Denna certifiering har varit en naturlig fortsättning på det systematiska arbete som genomfördes för att slutligen vinna utmärkelsen Årets Stadskärna. 

– Vårt uppdrag med att skapa en blomstrande och attraktiv stadskärna, dygnet runt, tar aldrig slut och det är viktigt att tillsammans använder gemensamma verktyg och mål för att dra åt samma håll, säger Stina Storm avslutningsvis.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login