För 3 av 4 är alkohol inte viktigt på jobbets julbord

By on 6 december, 2018

I en ny Sifo-undersökning* som genomförts på uppdrag av IQ uppger drygt 3 av 4 (78 procent) att de inte tycker det är viktigt att det serveras alkohol i samband med julbord eller julfest med jobbet. Bland kvinnor är siffran 85 procent och bland män 71 procent.

Under december är det vanligt att företag och organisationer bjuder sina medarbetare på julbord och julfester. Vid många av dessa förekommer det en hel del alkohol, vilket kan leda till negativa konsekvenser. I undersökningen uppger 43 procent att de har känt sig obekväma i situationer där andra dricker men de inte gör det. I åldersgruppen 18-34 år är motsvarande siffra 54 procent.

Majoriteten tycker inte att det är särskilt viktigt att det serveras alkohol i samband med jobbets julbord. Ändå är det fortfarande vanligt förekommande. Fler arbetsgivare borde ifrågasätta alkoholens roll i samband med aktiviteter som julbord och julfester, om den verkligen bidrar till att göra det trevligare för alla medarbetare, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Tips till arbetsgivare inför julbord eller julfest med jobbet:

  • Var restriktiv om det ska bjudas på alkohol. Sätt en maxgräns och låt de som vill dricka mer alkohol betala själva.
  • Arrangera julbord eller julfester som är attraktiva även för de som valt att inte dricka alkohol eller inte vill dricka så mycket. Säkerställ att det finns många och bra alkoholfria drycker.
  • Som chef är du en förebild. Fundera över vilka signaler du själv sänder när det gäller alkohol. Det du gör och säger påverkar dina medarbetare.

Tips till medarbetare inför julbord eller julfest med jobbet:

  • Alkoholtjata inte. Respektera om någon kollega inte vill dricka alkohol eller dricka så mycket.
  • Ifrågasätt alkoholkulturen på arbetsplatsen. Bara för att det alltid druckits alkohol vid julbordet så är det inte en anledning att fortsätta göra det. Prata med dina kollegor och chefer och föreslå att ni kan göra på ett annorlunda sätt.
  • Drick med måtta. Att bli för berusad vid julbordet med jobbet är aldrig bra, inte för dig själv och inte för dina kollegor. Varva ditt alkoholintag med alkoholfria drycker eller drick varannan vatten.

– Många uppger att de har känt sig obekväma i situationer där andra druckit alkohol men de inte har gjort det. Jag tycker att det finns anledning att reflektera kring om alkohol och arbetsliv verkligen hör ihop, säger Karin Hagman.

Regionalt
Örebronyheter

*Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 12–20 oktober 2018, bland 1000 personer 18 år och uppåt via en webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login