För första gången ska nedskräpningen mätas i hela landet

Av på 22 december, 2019
Arkivbild

Regeringen har beslutat att det ska göras en mätning av nedskräpningen i hela Sverige under 2020. Det är något som Håll Sverige Rent har arbetat för länge. Det ger oss helt nya möjligheter att motarbeta problemet med nedskräpning. För första gången någonsin kommer vi kunna säga hur nedskräpningssituationen ser ut i Sverige som helhet.

I regleringsbrevet till Naturvårdsverket ger regeringen i uppdrag att genomföra en nationell skräpmätning under 2020. Det är ett led i att följa upp de EU-direktiv om engångsplast som just nu utreds på Miljödepartementet. Man behöver kunna sätta mål och utvärdera hur nedskräpningen ökar eller minskar i ett flertal olika miljöer i samhället, från städer till landsbygd.

”Vi har länge sett behovet av en nationell kontinuerlig mätning av nedskräpningen. Vi på stiftelsen Håll Sverige Rent är väldigt glada att regeringen har sett behovet och beslutat sig för att göra en mätning 2020”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Håll Sverige Rent vill att mätningarna blir regelbundet återkommande. Håll Sverige Rent har arbetat med skräpmätningar under lång tid och har en etablerad metod framtagen ihop med Statistiska Centralbyrån. I den tas representativa urval fram för olika miljöer, som städer, mindre orter, parker och längs vägar.

”Det är otroligt positivt för Sverige att man nu börjar mäta nedskräpningen på stor skala nationellt. Det ger oss möjligheter att motarbeta nedskräpningen på ett helt annat sätt än tidigare”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

”För att stoppa nedskräpningen behöver vi långsiktighet. En nollmätning 2020 behöver följas upp regelbundet för att vi ska kunna se vilken effekt olika insatser har”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

”Runt 30 kommuner valde att mäta nedskräpningen 2019, men med en nationell mätning får vi dessutom en bra bild av hur läget ser ut på riksnivå. Om nedskräpningen minskar eller ökar i Sverige, helt enkelt. Och det ger kommunerna möjligheter att jämföra sina mätningar mot rikssiffror. Vår metod har visat sig pålitlig under lång tid och vi är redo för att skala upp till nationella mätningar”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Håll Sverige Rent

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in